Príležitosť

Hoci sa v Českej republike myšlienka udržateľnosti v oblasti nehnuteľností v posledných niekoľkých rokoch rozvíja, stále nedosahuje úroveň typickú pre západnú Európu. Ekologicky pokročilé centrum navrhnuté na mieru pre Sportisimo v parku Prologis Park Prague-Rudná, prvá logistická nehnuteľnosť v Českej republike, ktorá prešla akreditáciou BREEAM s najvyšším možným hodnotením „Outstanding“ a ktoré bolo druhou budovou v celej strednej a východnej Európe, ktorá získala toto hodnotenie, predstavovalo pre spoločnosť Prologis projekt, ktorý by mohol byť inšpiráciou pre ostatných developerov a zhotoviteľov v regióne strednej a východnej Európy. Takisto patrila medzi šesť najlepších budov v Európe v rámci BREEAM Awards v Londýne.

Výzva

Išlo o výstavbu na nevyužívanom pozemku s rozpadávajúcou sa zástavbou, čo znamenalo odstránenie starých budov ekologicky šetrným spôsobom. To bolo potvrdené hodnotením akreditácie BREEAM. 

Sportisimo potrebovalo skladovacie plochy tiež pre prevádzku svojich e-commerce služieb, a preto bola budova pripravená aj na inštaláciu automatizovaných skladovacích technológií.

Riešenie

V priebehu výstavby centra, ktoré sa skladá z dvoch obdĺžnikových hál pristavených k existujúcej budove, bol od začiatku až do konca aplikovaný udržateľný prístup, pričom boli stanovené prísne požiadavky, aby sa zabránilo akémukoľvek znečisteniu alebo ohrozeniu zdravia a bezpečnosti. Stavebné materiály boli vyberané na základe analýzy nákladov počas životnosti a množstvo vyprodukovaného odpadu bolo minimalizované prostredníctvom opätovného použitia a recykláciu jeho veľkého podielu.

Prologis štandardne realizuje osvetlenie výhradne prostredníctvom LED svetiel so starostlivo vybranými a oddelene kontrolovanými zónami s cieľom minimalizovať spotrebu energie v neprítomnosti pracovníkov a súčasne maximalizovať využitie denného svetla v kancelárskych priestoroch.

Vnútorné prostredie možno kontrolovať a usporiadať v mnohých ohľadoch - denné svetlo a intenzitu umelého osvetlenia a množstvo čerstvého vzduchu a vnútornú teplotu. Tieto systémy navyše poskytujú maximálne úspory energie a umožňujú používateľom prispôsobiť miestne podmienky svojim potrebám a spokojnosti.

Aby boli splnené navrhnuté hodnoty vnútorného prostredia, boli vykonané testy prievzdušnosti budovy (blower-door test) pre overenie vzduchotesnosť plášťa budovy – čo je momentálne štandardný postup spoločnosti Prologis.

Všetka energia v budove sa sekundárne presne meria, čo poskytuje nielen okamžitý prehľad o spotrebe a prípadnom zlyhaní zariadenia, ale taktiež umožňuje nájomníkom sledovať spotrebu energie, čo napomáha v šetrení a účinnosti. Všetky vyššie uvedené opatrenia viedli k úsporám primárnej energie vo výške 18,4 percenta.

V priebehu výstavby musel Metrostav, hlavný zhotoviteľ, spĺňať náročné štandardy, vrátane veľmi prísnych požiadaviek upravujúcich ochranu prírodných zdrojov a okolie budovy. Veľký dôraz sa kládol na spracovanie odpadu, so zameraním na recykláciu a opätovné použitie materiálov, aby sa minimalizovalo množstvo odpadu ukladaného na skládkach. Zmiešaný stavebný odpad, ktorý by bol inak uložený na skládkach, bol roztriedený z úžasných 80 %.

Prologis prispieva k ochrane prírody tým, že sa zameriava na znižovanie spotreby vody vo všetkých svojich projektoch pomocou používania najnovších produktov na trhu. Denná spotreba vody v centre bola znížená o 56 percent vďaka prívodu vody monitorovanému systémom detekcie únikov.

Poučenie

Akreditácia BREEAM je pre spoločnosť Prologis tak hnacím motorom environmentálnej a udržateľnej excelentnosti, ako aj známkou úspechu, o čom svedčí práve výstavba nového distribučného centra Sportisimo v Prologis Parku Prague-Rudná. Stavba prvého logistického centra v Českej republike, ktoré získalo akreditáciu BREEAM s hodnotením „Outstanding“ (vynikajúci), bude pôsobiť ako míľnik určujúci štandardy udržateľnosti v strednej a východnej Európe smerom k úrovni, ktorá je bežná pre rozvinutejšie trhy.

 

 

Ďalší príbeh
Kľúčová rola prvotriednej lokality pre BTS pre UPM Raflatac v poľskom meste Vroclav

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.