Vedenie v strednej Európe

Paweł Sapek

Paweł Sapek

SVP, regionálny riaditeľ pre strednú Európu a country manažér

Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny riaditeľ pre strednú Európu, je zodpovedný za kompletné portfólio spoločnosti v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na...

Anna Jonson

Anna Jönsson

Viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú Európu

Anna Jönsson je viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú a východnú Európu, ktorá má na starosti všetky právne aspekty prevádzky v Poľsku....

ILdiko Kollar

Dr. Ildikó Kollár

Viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú Európu

Dr. Ildikó Kollár je viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú a východnú Európu...

Renata Kocemba

Renata Kocemba

Riaditeľka marketingu a komunikácie pre strednú Európu

Ako manažérka marketingu a komunikácie pre strednú Európu je Renata Kocemba zodpovedná za rozvoj a implementáciu marketingovej stratégie spoločnosti Prologis v Poľsku, Českej...

Justyna Witecka

Justyna Witecka

Viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe

Justyna Witecka má ako viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe na starosti analýzu a hodnotenie nových príležitostí...

Tomasz_Fik

Tomasz Fik

Manažér financií pre strednú Európu

Tomasz Fik je zo svojej pozície zodpovedný za vedenie oddelenia finančného plánovania a analýz spoločnosti Prologis v strednej Európe (CE). Do jeho agendy patrí dohľad nad...

Beata Czarnecka

Beata Czarnecka

Compliance riaditeľka pre strednú Európu

Beata Czarnecka ako compliance riaditeľka pre strednú a východnú Európu v Shared Service Center zastrešuje v celom regióne komunikáciu s miestnymi úradmi...

Vedenie v Poľsku

Paweł Sapek

Paweł Sapek

SVP, regionálny riaditeľ pre strednú Európu a country manažér

Paweł Sapek, senior viceprezident a regionálny riaditeľ pre strednú Európu, je zodpovedný za kompletné portfólio spoločnosti v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a na...

Michał Czarnecki

Michał Czarnecki

Viceprezident a riaditeľ správy kapitálu a prenájmov v Poľsku

Michał Czarnecki, viceprezident a riaditeľ lízingu a výstavby, dohliada na oddelenie prenájmov v Poľsku...

Anna Jonson

Anna Jönsson

Viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú Európu

Anna Jönsson je viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú a východnú Európu, ktorá má na starosti všetky právne aspekty prevádzky v Poľsku, ako je napríklad príprava a...

Justyna Witecka

Justyna Witecka

Viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe

Justyna Witecka má ako viceprezidentka pre investičné služby v strednej a východnej Európe na starosti analýzu...

Renata Kocemba

Renata Kocemba

Riaditeľka marketingu a komunikácie pre strednú Európu

Ako manažérka marketingu a komunikácie pre strednú Európu je Renata Kocemba zodpovedná za rozvoj a implementáciu marketingovej stratégie spoločnosti Prologis v Poľsku, Českej...

Leonard Kubanek

Leonard Kubanek

Riaditeľ projektového manažmentu v Poľsku

Leonard Kubanek pôsobí na pozícii riaditeľa projektového manažmentu pre Poľsko. Je zodpovedný za dohľad na stavebný rozvoj a aktivity spoločnosti v krajine...

Marta Glinka

Marta Glinka

Riaditeľka a vedúca výstavby a zákazníckej skúsenosti pre Poľsko

Marta Glinka je riaditeľkou správy nehnuteľností pre Poľsko. Zodpovedá za riadenie 60 nehnuteľností s plochou približne 1,9 milióna metrov štvorcových...

Tomasz Fik

Tomasz Fik

Manažér financií pre strednú Európu

Tomasz Fik je zo svojej pozície zodpovedný za vedenie oddelenia finančného plánovania a analýz spoločnosti Prologis v strednej Európe (CE). Do jeho agendy patrí dohľad nad...

Beata Czarnecka

Beata Czarnecka

Compliance riaditeľka pre strednú Európu

Beata Czarnecka ako compliance riaditeľka pre strednú a východnú Európu v Shared Service Center zastrešuje v celom regióne komunikáciu s miestnymi úradmi...

Vedenie v Českej republike

Martin Baláž

Martin Baláž

Head of Portfolio Operations v strednej Európe

Ako Head of Portfolio Operations v strednej Európe Martin Baláž zodpovedá za celé české, slovenské, poľské a maďarské portfólio Prologis. 

Prologis employee Michal Vrba

Michal Vrba

Viceprezident, vedúci projektového manažmentu pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko

Michal Vrba, viceprezident pre projektový manažment v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, je zodpovedný za vedenie celej výstavby...

Stanislav Havrda

Stanislav Havrda

Compliance director pre strednú a východnú Európu

Stanislav Havrda zastáva pozíciu compliance directora v Shared Service Center-Compliance pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Je zodpovedný za komunikáciu s miestnymi...

Vedenie na Slovensku

Martin Baláž

Martin Baláž

Head of Portfolio Operations v strednej Európe

Ako Head of Portfolio Operations v strednej Európe Martin Baláž zodpovedá za celé české, slovenské, poľské a maďarské portfólio Prologis. 

Prologis employee Michal Vrba

Michal Vrba

Vice President, Head of Project Management, Czech Republic, Slovakia & Hungary

Michal Vrba, viceprezident pre projektový manažment v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku, je zodpovedný za vedenie celej výstavby...

Stanislav Havrda

Stanislav Havrda

Compliance director pre strednú a východnú Európu

Stanislav Havrda zastáva pozíciu compliance directora v Shared Service Center-Compliance pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko. Je zodpovedný za komunikáciu s miestnymi...

Hungary Leadership

ILdiko Kollar

Dr. Ildikó Kollár

Viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú Európu

Dr. Ildikó Kollár je viceprezidentka a právna poradkyňa pre strednú a východnú Európu. Zodpovedá za poskytovanie právnej podpory prevádzky v Maďarsku, Českej republike a na...

Stanislav Havrda

Stanislav Havrda

Compliance director pre strednú Európu

Stanislav Havrda zastáva pozíciu compliance directora v Shared Service Center-Compliance pre Českú republiku, Slovensko a Maďarsko...

Zsuzsanna Hunyadi

Zsuzsanna Hunyadi

Riaditeľka prenájmov a zákazníckej skúsenosti v Maďarsku

Zsuzsanna nastúpila do Prologis bezprostredne po absolvovaní štúdia v máji 2014. V roku 2017 bola povýšená na pozíciu manažérky prenájmov a od roku 2020 je aj manažérkou...

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.