ETIKA

Zaväzujeme našich zamestnancov a členov predstavenstva k dodržiavaniu najvyšších morálnych štandardov. Spolupracujeme so zákazníkmi a obchodnými partnermi, ktorí zdieľajú naše hodnoty.

Na posilnenie týchto hodnôt sme zaviedli Etický kódex a Pravidlá obchodného správania, ktorý bol preložený do 15 jazykov.

Aby sme zachovali súlad s protikorupčnými a protikorupčnými zákonmi krajín, v ktorých podnikáme, prísne dodržiavame americký zákon FCPA (Foreign Corrupt Practices Act). Zakazuje ponúkať finančné výhody zahraničným verejným činiteľom a zakrývať takéto ponuky. V záujme úplnej implementácie zákona FCPA poskytujeme zamestnancom na celom svete nielen živé offline a online školenia o našich protikorupčných a protikorupčných postupoch, ale aj vyzývame každého jednotlivca, aby nahlásil akékoľvek potenciálne porušenie alebo obavy na etickú linku.

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrana životného prostredia

Zavádzame udržateľné riešenia, ktoré pomáhajú ochraňovať životné prostredie a sú prospešné pre našich zákazníkov a komunity v strednej Európe.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Sociálna zodpovednosť

Budujeme pevné a trvácne vzťahy. Staráme sa o prospoeritu našich stakeholderov.

2020 Sustainability Report Executive Summary

Výskumy a dáta

Každoročná správa o udržateľnosti podrobne opisuje náš pokrok, aktualizuje údaje a metriky a je v súlade s požiadavkami na reporty o udržateľnosti podnikania. Súčasťou správy sú aj naše ESG princípy.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.