Logistické nehnuteľnosti

Nájdite si svoj sklad v 3 krokoch

Stručný prehľad

  • 95 miliónov metrov štvorcových
  • 4 732 budov
  • 5 800 zákazníkov
  • 2 100 zamestnancov
  • 19 krajín
  • 4 kontinenty
  • $180 miliárd spravovaných aktív
  • 1983 rok založenia
  • 66 súčasťou rebríčka Global 100 Most Sustainable Corporations
  • #75 umiestnenie v S&P 500
Údaje k 30. júnu 2022 týkajúce sa aktív, ktoré spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných investičných spoločností), nehnuteľností a developerských projektov.

Logistické trhy strednej a východnej Európy, na ktorých záleží

Łódź, Stredné Poľsko
Stredné Poľsko, poľský obchod na vzostupe

Stredné Poľsko, poľský obchod na vzostupe

Srdcom Stredného Poľska je Lodžské vojvodstvo. Lodž vďaka rýchlemu rastu HDP doháňa národný priemer, avšak stále sa pohybuje ľahko pod ním.

Praha, Česká republika
Praha, hlavné mesto modernizujúcej sa Českej republiky

Praha, hlavné mesto modernizujúcej sa Českej republiky

Praha, mesto plné príbehov už od románskych čias, je dnes politickou, kultúrnou a obchodnou metropolou Českej republiky.S počtom obyvateľov mestskej oblasti zodpovedajúcom asi 1,3 milióna je Praha miestom s významnou spotrebiteľskou ekonomikou, ktorá predstavuje takmer jednu štvrtinu celkovej produkcie českej ekonomiky a ktorej HDP na obyvateľa...

Bratislava, Slovensko
Bratislava, priemyselný a ekonomický motor Slovenska

Bratislava, priemyselný a ekonomický motor Slovenska

Bratislava je hlavným mestom Slovenska nielen z pohľadu politického, ale aj komerčného a finančného. Navyše ide o najbohatší región krajiny. S počtom obyvateľov 414 000 je príjem domácností na hlavu viac ako dvojnásobný oproti slovenskému priemeru. Vysoký osobný príjem je hnacím motorom rastu spotreby na Slovensku.

Vďaka svojej vzdelanej pracovnej...

Budapešť, Maďarsko
Budapešť, historické hlavné mesto Maďarska

Budapešť, historické hlavné mesto Maďarska

Budapešť je historické, politické, kultúrne a finančné centrum Maďarska. S počtom obyvateľov asi 1,7 milióna, čo predstavuje 20 percent obyvateľstva krajiny, je Budapešť najhustejšie osídlenou metropolitnou oblasťou v Maďarsku.

Budapešť stojí v strede pokračujúcich snáh Maďarska o modernizáciu. Medzi kľúčové odvetvia ekonomiky patrí v Budapešti...

Poznań, Pol´sko
Poznaň, brána do východnej Európy

Poznaň, brána do východnej Európy

V polovici cesty medzi Berlínom a Varšavou leží už od stredoveku dôležité obchodné centrum Poznaň, ktoré je hospodárskym a správnym strediskom poľského kraja Wielkopolska. S počtom obyvateľov 1,4 milióna ide o piatu najväčšiu metropolitnú oblasť v krajine. Poznaň sa pýši výnimočne silnou ekonomikou - po Varšave druhou najsilnejšou v krajine...

Trh Varšava
Varšava, hlavné mesto rastúcej spotrebnej ekonomiky

Varšava, hlavné mesto rastúcej spotrebnej ekonomiky

Varšava je s 1,7 milióna obyvateľov dynamickým, rozrastajúcim sa hlavným mestom Poľska, ktorého celková populácia dosahuje 38 miliónov obyvateľov a ktoré sa rýchlo integruje do globálnej ekonomiky. Merané paritou kúpnej sily je Poľsko 25. najväčšou ekonomikou sveta.

Varšava má pozíciu poľského politického, finančného, ​​kultúrneho a obchodného...