Naša misia

Snažíme sa byť lídrom medzi realitnými spoločnosťami v oblasti služieb zákazníkom, angažovanosti zamestnancov, finančnej výkonnosti a bilancie.

NAŠE HODNOTY

Integrity/Integrita

Integrita je základom našej činnosti. Naše slovo berte ako záväzok. Snažíme sa byť transparentným, úprimným, dôveryhodným a úctivým partnerom.

Mentorship/Mentoring

Kľúčom k úspechu Prologis je kvalita našich ľudí. Prostredníctvom mentoringu odovzdávame ďalej naše znalosti, rozvíjame našich zamestnancov a vytvárame udržateľnú spoločnosť, ktorá sa neustále učí.

Passion/Oddanosť

Naša práca je pre nás vášňou. Sme odhodlaní ísť nad rámec toho, čo sa od nás očakáva. Sme rozhodní, pohotoví a sústredíme sa na výsledky. Snažíme sa byť dôkladní vo všetkom, čo robíme.

Accountability/Zodpovednosť

Všetci sa zodpovedáme jeden druhému, našim zákazníkom a investorom. Individuálna zodpovednosť je rozhodujúca pre dosiahnutie cieľov spoločnosti.

Courage/Odvaha

Žijeme v neustále sa meniacom svete. To, čo bolo vyhovujúce včera, nebude zajtra postačovať. Prijímame zmeny a máme odvahu podstupovať určité riziká, aby sme dosiahli a prekonali naše obchodné ciele.

Teamwork/Tímová práca

Sme jeden tím. Veríme, že spolupráca je našou konkurenčnou výhodou. Komunikujeme navzájom otvorene a ceníme si pestrosť pohľadov a názorov.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.