Preskúmajte Essentials pre správu energií

Udržateľnosť je súčasťou dizajnu budov Prologis. Uvedomujeme si vplyv našich budov na miestne komunity a myslíme na budúcnosť.

Smart osvetlenie

Prologis LightSmart ponúka energetickú účinnosť, komfort a zvýšenú bezpečnosť. V spolupráci s vaším tímom vám program LightSmart pomôže modernizovať súčasné svetlá na vysokoúčinné, nízkoenergetické LED osvetlenie bez nutnosti kupovať nové svietidlá. Prologis sa postará o návrh, vývoj a realizáciu programu LightSmart a hradí všetky náklady na výmenu. Z vašej strany nie sú potrebné žiadne kapitálové investície a vy profitujete zo zníženia prevádzkových nákladov a nákladov na údržbu, lepšej kvality osvetlenia a zníženia emisií uhlíka.

Program SolarSmart

S kapacitou viac ako 300 megawattov solárnej energie produkovanej na našich strechách je Prologis globálnym lídrom v budovaní solárnych riešení. Program Prologis SolarSmart vám umožňuje ušetriť na účtoch za elektrinu a využívať solárnu energiu bez vlastných nákladov alebo záväzkov nad rámec doby prenájmu. Platíte len za energiu, ktorú spotrebujete, za cenu nižšiu alebo rovnú nákladom miestnej energetickej spoločnosti, a my za vás vybudujeme a udržiavame solárny systém. Na niektorých trhoch môžete využiť aj príslušné dotačné či kompenzačné programy. Vďaka SolarSmart získavate prevádzkové a finančné výhody bez počiatočných kapitálových nákladov a dlhodobých finančných záväzkov.

Uskladňovanie/pre-predaj energie

Distribúcia energie a energetická odolnosť. V závislosti od vašich potrieb, trhu a priestorov môžu naše služby v oblasti distribúcie energie a odolnosti priniesť nákladovo efektívne energetické riešenia. Ide o ďalšiu súčasť nášho udržateľného prístupu.

Smart Metering systém

Vďaka smart metering systému bude vaša budova energeticky účinnejšia. V spolupráci s naším partnerom Redaptive, lídrom v oblasti efektívnosti ako služby, poskytujeme inteligentné merače riadené snímačmi a priebežnú podporu v rámci programu. Tento inteligentný online systém teraz zahŕňa aj mobilnú aplikáciu určenú pre niektoré budovy. Prostredníctvom aplikácie dokážete diaľkovo odčítať všetky merače spotreby vo vašich priestoroch. Medzi výhody patrí lepšia správa spotreby energií, analýza prevádzky a prístup k finančným údajom súvisiacim so spotrebou energie v budove. S ďalšími modulmi máte tiež možnosť regulovať teplotu, vlhkosť a tlak v budove.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.