Promises Made in Prologis

Záväzky

Naše vzťahy so zákazníkmi sú založené na vzájomnej dôvere a istote, že naše budovy sú vždy pripravené na náročné logistické operácie. Dbáme na to, aby naše parky boli miestom, kde môžu zákazníci ďalej rásť. Firma Honeywell, výrobca technológií pre optimalizáciu práce, dokázal v našich priestoroch rýchlo naštartovať svoje logistické operácie. Výberom priestorov s rozlohou 27 000 metrov štvorcových v Prologis Park Chorzow spoločnosť vytvorila 100 pracovných miest pre miestnych ľudí a zároveň pokračovala vo svojej expanzii v Európe.

Growth Made in Prologis

Rast

Vieme, že logistická nehnuteľnosť je pri rozvoji podnikania kľúčová. Či už ide o vaše prvé veľké logistické centrum, expanziu na nový trh alebo konsolidáciu rastu pomocou sprístupnenia ďalších priestorov, môžete sa na nás spoľahnúť. Tým, že pomáhame našim zákazníkom rásť, sa naše parky stávajú prosperujúcimi centrami obchodných aktivít. Stačí sa pozrieť na Prologis Park Bratislava. Naša najväčšia logistická lokalita v strednej Európe stále rastie, rozširujú sa tu existujúci zákazníci, vítame nových a všetci využívajú naše najnovšie riešenia a služby na mieru.

Flexibility Made in Prologis

Flexibilita

Flexibilný, partnersky založený prístup a udržiavanie otvorenej komunikácie sú kľúčom k úspešnej spolupráci, vďaka ktorému môže Prologis realizovať inovatívne projekty pre svojich zákazníkov.  Vždy hľadáme spôsoby, ako uspokojiť meniace sa potreby našich zákazníkov, a preto sme v Prologis Park Wrocław V rozšírili budovu s rozlohou 16 500 metrov štvorcových, ktorá bude presne spĺňať požiadavky a zodpovedať profilom dvoch rôznych spoločností pod jednou strechou. Flexibilný, partnersky orientovaný prístup a udržiavanie otvoreného dialógu umožňuje spoločnosti Prologis úspešne realizovať takéto inovatívne projekty.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.