Platforma Essentials

Platforma Essentials, postavená na základe skúseností Prologis s logistickými nehnuteľnosťami, prináša novú generáciu riešení tých najkritickejších výziev, s ktorými sa dnes zákazníci stretávajú. Essentials znamená odolnosť potrebnú pre rast podnikania a ďalšie investície.

Operations Essentials
Operations Essentials Expanded

Prevádzka

Od sťahovacích služieb až po vysokozdvižné vozíky a regálové systémy, Prologis je váš všestranný partner.

Nový prenájom

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Kancelársky nábytok a vybavenie
 • Generátory

Vysťahovanie

 • Sťahovacie služby
 • Výkup vybavenia

Optimalizácia

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Chladiace systémy
 • Údržba a vybavenie dokov
 • HVAC 
 • Zabezpečenie priestorov

Od sťahovacích služieb až po vysokozdvižné vozíky a regálové systémy, Prologis je váš všestranný partner.

Nový prenájom

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Kancelársky nábytok a vybavenie
 • Generátory

Vysťahovanie

 • Sťahovacie služby
 • Výkup vybavenia

Optimalizácia

 • Vysokozdvižné vozíky
 • Regálové systémy
 • Chladiace systémy
 • Údržba a vybavenie dokov
 • HVAC 
 • Zabezpečenie priestorov
Energy Essentials
Energy Essentials Expanded

Energetika + udržateľnosť

Zvyšovanie energetickej efektivity v logistike. Až 80 % potreby elektrickej energie našich zákazníkov pokrýva obnoviteľná energia z Prologis SolarSmart. Nabíjacie stanice pre elektromobily, strešné solárne zariadenia a LED osvetlenie sú účelovo implementované tak, aby zaisťovali uhlíkovo neutrálnu prevádzku v parku.

 • Zvyšovanie energetickej účinnosti modernizáciou
 • Uskladňovanie/pre-predaj energie
 • Nabíjačky pre elektromobily
 • LED osvetlenie
 • Smart osvetlenie
 • Smart Metering systém pre kontrolu spotreby energií
 • Program SolarSmart

Zvyšovanie energetickej efektivity v logistike. Až 80 % potreby elektrickej energie našich zákazníkov pokrýva obnoviteľná energia z Prologis SolarSmart. Nabíjacie stanice pre elektromobily, strešné solárne zariadenia a LED osvetlenie sú účelovo implementované tak, aby zaisťovali uhlíkovo neutrálnu prevádzku v parku.

 • Zvyšovanie energetickej účinnosti modernizáciou
 • Uskladňovanie/pre-predaj energie
 • Nabíjačky pre elektromobily
 • LED osvetlenie
 • Smart osvetlenie
 • Smart Metering systém pre kontrolu spotreby energií
 • Program SolarSmart
Transportation essentials
Mobility Essentials Expanded

Elektromobilita

Zníženie nákladov na prepravu a zlepšenie last-mile logistiky pomocou autonómnych nákladných vozidiel, riešení pre výber optimálnej trasy a správy vozidlového parku sú veľmi dôležité.

 • Autonómne nákladné vozidlá (v budúcnosti)
 • Správa vozidlového parku
 • Freight Marketplace
 • Last-mile trasy

Zníženie nákladov na prepravu a zlepšenie last-mile logistiky pomocou autonómnych nákladných vozidiel, riešení pre výber optimálnej trasy a správy vozidlového parku sú veľmi dôležité.

 • Autonómne nákladné vozidlá (v budúcnosti)
 • Správa vozidlového parku
 • Freight Marketplace
 • Last-mile trasy
Workforce Essentials
Workforce Essentials Expanded

Pracovná sila

Prologis sa zaviazal pomáhať s rozvojom talentov, a to školením budúcej pracovnej sily, zvyšovaním kvalifikácie súčasných pracovníkov a zaisťovaním bezpečnosti na pracovisku. 

 • Prologis Academy
 • Prologis Community Workforce Initiative (CWI)
 • Platforma Talent Hiring & Retention 
 • Kurzy a certifikáty
 • Program Warehouse Robotics

Prologis sa zaviazal pomáhať s rozvojom talentov, a to školením budúcej pracovnej sily, zvyšovaním kvalifikácie súčasných pracovníkov a zaisťovaním bezpečnosti na pracovisku. 

 • Prologis Academy
 • Prologis Community Workforce Initiative (CWI)
 • Platforma Talent Hiring & Retention 
 • Kurzy a certifikáty
 • Program Warehouse Robotics

Strategic Alliance Partners® a Strategic Alliance Programs®

V roku 1998 sme spustili strategické aliancie Strategic Alliance Partners® a Strategic Alliance Programs® s miestnymi predajcami a odborníkmi na nehntueľnosti. Odvtedy vďaka nim podporujeme našich zákazníkov v podnikaní a získavame rozsiahle odborné znalosti z oblasti realitných transakcií a správy nehnuteľností. Táto stratégia je teraz ešte silnejšia vďaka jej zosúladeniu s programom Prologis Essentials, ktorý pomáha zákazníkom naštartovať, optimalizovať a rozširovať ich podnikanie. Tieto iniciatívy spoločne prinášajú riešenia, ktoré naši zákazníci potrebujú na dosiahnutie úspechu v oblastiach, na ktorých najviac záleží: prevádzka, energetika, pracovná sila, doprava a digitálne technológie a prechod výdavkov z CapEx na OpEx vďaka ponukám financovania a lízingu.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.