Příležitost

Ačkoliv se v České republice myšlenka udržitelnosti v oblasti nemovitostí v posledních několika letech rozvíjí, stále nedosahuje úrovně obvyklé v západní Evropě. Ekologicky pokročilé centrum na míru navržené pro Sportisimo v parku Prologis Park Prague-Rudná, který byl první logistickou nemovitostí v České republice, která prošla akreditací BREEAM s nejvyšším možným hodnocením „Outstanding“), a teprve druhou takovou budovou v celé střední a východní Evropě, která získala toto hodnocení, znamenalo pro společnost Prologis projekt, který by mohl být inspirací pro ostatní developery a zhotovitele v regionu střední a východní Evropy. Rovněž patřila mezi šest nejlepších budov v Evropě v rámci BREEAM Awards v Londýně.

Výzva

Jednalo se o výstavbu na nevyužívaném pozemku s chátrající zástavbou, což znamenalo odstranění starých budov ekologicky šetrným způsobem. To bylo potvrzeno hodnocením akreditace BREEAM. 

Sportisimo potřebovalo skladovací plochy také pro provoz svých e-commerce služeb, a proto byla budova připravena i na instalaci automatizovaných skladovacích technologií.

Řešení

V průběhu výstavby centra, které se skládá ze dvou obdélníkových hal přistavěných ke stávající budově, byl od začátku až do konce aplikován udržitelný přístup, přičemž byly stanoveny přísné požadavky, aby se zabránilo jakémukoliv znečištění nebo ohrožení zdraví a bezpečnosti. Stavební materiály byly vybírány na základě analýzy nákladů po dobu životnosti a množství vyprodukovaného odpadu bylo minimalizováno prostřednictvím opětovného použití a recyklace jeho velkého podílu.

Prologis standardně realizuje osvětlení výhradně prostřednictvím LED světel s pečlivě vybranými odděleně kontrolovanými zónami za účelem minimalizace spotřeby energie v nepřítomnosti pracovníků a současné maximalizace využití denního světla v kancelářských prostorách.

Vnitřní prostředí lze kontrolovat a uspořádat v mnoha ohledech – denní světlo a intenzitu umělého osvětlení a množství čerstvého vzduchu a vnitřní teplotu. Tyto systémy navíc poskytují maximální úspory energie a umožňují uživatelům přizpůsobit místní podmínky svým potřebám a spokojenosti.

Aby byly splněny navržené hodnoty vnitřního prostředí, byly provedeny testy průvzdušnosti budovy (blower-door test), pro ověření vzduchotěsnosti pláště budovy – což je nyní standardní postup společnosti Prologis.

Veškerá energie v budově se sekundárně přesně měří, což nejenže poskytuje okamžitý přehled o spotřebě a případném selhání zařízení, ale umožňuje nájemníkům sledovat spotřebu energie, což napomáhá v šetření a účinnosti. Všechna výše uvedená opatření vedla k úsporám primární energie ve výši 18,4 procenta.

V průběhu výstavby musel Metrostav, hlavní zhotovitel, splňovat náročné standardy, včetně velmi přísných požadavků upravujících ochranu přírodních zdrojů a okolí budovy. Velký důraz byl kladen na zpracování odpadu, se zaměřením na recyklaci a opětovné použití materiálů, aby se minimalizovalo množství odpadu ukládaného na skládkách. Smíšený stavební odpad, který by byl jinak uložen na skládkách, byl roztříděn z úžasných 80 %.

Prologis přispívá k ochraně přírody tím, že se zaměřuje na snižování spotřeby vody ve všech svých projektech pomocí používání nejnovějších produktů na trhu. Denní spotřeba vody v centru byla snížena o 56 procent díky přívodu vody monitorovanému systémem pro detekci úniků.

Poučení

Akreditace BREEAM je pro společnost Prologis jak hnacím mechanismem environmentální a udržitelné excelence, tak odznakem úspěchu – to dokládá právě výstavba nového distribučního centra Sportisimo v Prologis Parku Prague-Rudná. Stavba prvního logistického centra v České republice, které získalo akreditaci BREEAM s hodnocením „Outstanding“, bude působit jako milník určující standardy udržitelnosti ve střední a východní Evropě směrem k úrovni, jež je běžná pro rozvinutější trhy.

 

 

Další příběh
Udržitelnost zaručuje úspěch spekulativní výstavby v Budapešti v Maďarsku

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.