Szansa

Choć idea zrównoważonego rozwoju na rynku nieruchomości w Czechach rozwija się już od kilku lat, nadal nie jest tak powszechna jak w Europie Zachodniej. Zaawansowany ekologicznie build-to-suit zaprojektowany dla Sportisimo w Prologis Park Prague-Rudna, okazał się dla Prologis projektem, który może być inspiracją dla pozostałych deweloperów i wykonawców w Europie Środkowo-Wschodniej. Obiekt ten, jako pierwszy budynek logistyczny w Czechach otrzymał akredytację BREEAM z najwyższą oceną „Outstanding” i jest zaledwie drugim tego typu budynkiem w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej z tak wysoką oceną.

Wyzwanie

Inwestycja miała powstać na terenie poprzemysłowym, co oznaczyło konieczność usunięcia w sposób zgodny z normami środowiskowymi starych fundamentów, co zyskało uznanie w procesie akredytacji BREEAM.

Budynek ma pełnić funkcję magazynu dystrybucyjnego, dlatego też projekt zakładał spełnienie najwyższych norm oświetlenia, ogrzewania i chłodzenia podczas ciągłego i intensywnego użytkowania.

Rozwiązanie

Obiekt składa się z dwóch prostokątnych hal przylegających do istniejącego budynku. Na każdym etapie tej inwestycji stosowano zrównoważone rozwiązania, które zakładały: przestrzeganie surowych wymogów w celu uniknięcia zanieczyszczeń i zagrożeń dla zdrowia oraz bezpieczeństwa, wybieranie materiałów w oparciu o analizę kosztu cyklu ich życia, a także minimalizowanie ilości odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie i poddawanie recyklingowi dużej ich części.

Zgodnie ze standardem Prologis, zastosowano wyłącznie oświetlenie LED. Wydzielono również oddzielnie kontrolowane strefy dla zapewnienia minimalnego zużycia energii kiedy pracownicy są nieobecni, przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania światła dziennego w pomieszczeniach biurowych.

Ogrzewanie tej dużej powierzchni magazynowej odbywa się za pomocą gazowych promienników podczerwieni, które dostarczają głównie energię promieniowania, zapewniając maksymalną kontrolę termiczną użytkownikom budynku. W pomieszczeniach biurowych, ze względu na ich mniejszy rozmiar, zastosowano elektryczne promienniki.

Chłodzenie dużej hali magazynowej odbywa się w nocy poprzez wykorzystanie bardzo wysokiego sufitu i naturalnych przepływów powietrza. Jedynie niewielka część budynku ma możliwość wygodnego chłodzenia za pomocą jednostek rozdzielonych.

Wiele elementów środowiska budynku można kontrolować i aranżować – intensywność światła dziennego i sztucznego (za pomocą wewnętrznych żaluzji i włączników), ilość świeżego powietrza oraz wewnętrzną temperaturę (dzięki otwieranym oknom, termostatom i regulatorom chłodzenia). Te systemy zapewniają też maksymalną oszczędność energii i pozwalają użytkownikom dostosować warunki panujące w budynku do własnych potrzeb i upodobań.

Aby mieć pewność, że zaprojektowane wartości środowiska wewnętrznego są spełnione, przeprowadzono testy szczelności budynku oraz użyto obrazowania termicznego w celu sprawdzenia szczelności powietrza przegrody zewnętrznej – procedura, która jest obecnie standardem w Prologis.

Cała energia w budynku jest dokładnie mierzona na zasadzie wtórnej, co zapewnia nie tylko natychmiastowy przegląd zużycia i potencjalnych awarii sprzętu, ale też umożliwia najemcy śledzenie zużycia energii, dzięki czemu łatwiej o oszczędności i wydajność. Wszystkie te rozwiązania pozwoliły oszczędzić 18,4% energii pierwotnej.

Podczas budowy, Metrostav, generalny wykonawca, musiał trzymać się wysokich standardów, w tym bardzo rygorystycznych wymagań dotyczących ochrony zasobów naturalnych i otoczenia budynku - od zanieczyszczeń spowodowanych potencjalnie niebezpiecznymi substancjami (zarówno płynnymi jak i pyłowymi) po hałas i zanieczyszczenie świetlne. Zadbano także o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników oraz wszystkich osób poruszających się w pobliżu budynku. Istotną kwestią było również przetwarzanie odpadów, z naciskiem na recykling i ponowne wykorzystanie materiałów w celu ograniczenia ilości odpadów na wysypiskach. Aż 80% mieszanych odpadów budowlanych zostało skierowanych do dalszej obróbki.

Aby przyczynić się do ochrony przyrody, Prologis ogranicza zapotrzebowanie na wodę we wszystkich swoich obiektach, stosując najnowsze produkty dostępne na rynku. Dzienne zużycie wody pitnej w tym obiekcie obniżono o 56 procent, wyposażając instalację wodną w system detekcji wycieków.

Aby jeszcze bardziej poprawić środowisko pracy dla pracowników i chronić przyrodę, znaczną część otaczających park terenów zielonych wykorzystano do posadzenia różnorodnej roślinności i stworzenia naturalnych siedlisk, takich jak kłody dla chrząszczy, hotele dla owadów czy schronienia dla małych kręgowców. Dzięki temu zapewniono  ochronę rodzimych gatunków roślin, ziół, traw, krzewów i drzew wspierając pierwotną różnorodność biologiczną tego obszaru. Różnorodność biologiczna i wartość ekologiczna tego terenu znacznie wzrosła, wzbudzając zainteresowanie miejscowej społeczności i służąc jako doskonałe narzędzie edukacyjne dla okolicznych szkół i organizacji zajmujących się ochroną środowiska.

Wnioski

Certyfikat BREEAM z jednej strony motywuje Prologis do dążenia do ekologicznej i zrównoważonej perfekcji, a z drugiej jest nagrodą za nasze osiągnięcia – przykładem jest budowa nowego obiektu dystrybucyjnego dla firmy Sportisimo w Prologis Park Prague-Rudna. Stworzenie pierwszego budynku logistycznego w Czechach, któremu przyznano ocenę „Outstanding” w akredytacji BREEAM będzie służyć za przykład i przyczyni się do podniesienia standardów zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej do poziomu, który możemy obserwować w bardziej rozwiniętych regionach.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.