Spoločnosť Prologis sa zaväzuje, že zabezpečí, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k našim produktom a službám vrátane tých, ktoré sú ponúkané prostredníctvom webu www.prologis.com. Snažíme sa dodržiavať usmernenia o prístupnosti webového obsahu 2.0 AA, ktoré vypracovalo konzorcium World Wide Web Consortium s cieľom zabezpečiť, aby bol digitálny obsah prístupný pre každého.

Neustále sa snažíme zlepšovať náš web v prospech našich zákazníkov a spolupracujeme s konzultantmi, aby sme zabezpečili vysokú úroveň jeho prístupnosti. Ak nemáte prístup k obsahu alebo funkciám na niektorej z našich lokalít* alebo máte otázky či pripomienky, zavolajte na číslo +1-415-733-9952.

Tu je niekoľko spôsobov, ktorými sprístupňujeme náš web:

Poskytujeme alternatívne textové detaily pre všetky výhradne zvukové médiá a videá, obrázky, grafické prvky a iný netextový obsah.
Náš web je prístupný pomocou klávesnice.
Webové stránky sú vytvorené konzistentne v snahe prinášať bezproblémový používateľský zážitok a funkčnosť – bez ohľadu na to, ktorú stránku navštívite.
Používame prístupné nadpisy, zoznamy, odseky a ďalšie prvky na orientáciu s pomocou asistenčných technológií.
V prípade potreby majú mnohé odkazy atribúty názvu, ktoré poskytujú ďalšie podrobnosti.
Všetky polia sú označené štítkami a formuláre majú logickú postupnosť pohybu pomocou tabulátora.
Tabuľky sú štruktúrované tak, že každý údajový bod je priradený k príslušnému nadpisu stĺpca, aby sa zabezpečila prehľadnosť pri používaní asistenčných technológií.
Tipy na čo najlepší zážitok z nášho webu:

Softvér: Odporúčame používať najnovšiu verziu asistenčnej technológie spolu s jedným z nižšie uvedených prehliadačov.
Prehliadače: Odporúčame používať aktuálnu verziu prehliadača Chrome, Firefox, Safari alebo Microsoft Edge.  
Aplikácie na čítanie z obrazovky: Ak chcete mať čo najlepší používateľský zážitok, použite doplnok JAWS v spojení s prehliadačom Chrome.
Pozrite si tieto funkcie a nastavenia dostupné v doplnku JAWS, ktoré vám pomôžu zlepšiť váš zážitok:

Expand abbreviations (Vysvetľovanie skratiek): Všetky skratky majú atribúty názvu, aby sa zlepšila ich zrozumiteľnosť. Keď vyberiete nastavenie na vysvetlenie skratiek, doplnok JAWS prečíta text názvu namiesto textu na obrazovke.

Punctuation (Interpunkcia): Vyberte úroveň interpunkcie, ktorú chcete počuť pri čítaní. Niektorí ľudia zastávajú názor, že nižšia úroveň interpunkcie uľahčuje bežné čítanie.

Say all (Vyslovovať všetko): Pomocou nastavenia „Say all“ definujte, kde a ako sa doplnok JAWS počas čítania pozastaví.

Speak Dollars (Čítať dolárové sumy): Možnosť „Speak Dollars“ označte, ak chcete, aby doplnok JAWS čítal čísla, pred ktorými sa nachádza znak dolára, vo formáte dolárov a centov. Výraz $9.60 by sa napríklad prečítal ako „deväť dolárov a šesťdesiat centov“. Dôrazne odporúčame používať túto funkciu, pretože väčšina nášho obsahu – od výnosov cez ceny až po aktíva – pracuje s týmto formátom.

*Hoci podporujeme našich partnerov a predajcov v tom, aby dodržiavali normy prístupnosti platné v celom odvetví, náš web odkazuje na externé lokality, ktoré hostia iné strany. Nemôžeme vynucovať prístupnosť mimo nášho webu.

 

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.