Čo sa deje v odvetví

Sledujte najnovšie správy z odvetvia logistických nehnuteľností v strednej Európe. 

Fotowoltaika

More Than Just the Rent

Paweł Sapek, the central Europe regional head of Prologis, and Paweł Kowalczyk, the real estate and customer experience senior manager of Prologis...

Prologis Park Wrocław IV

Prologis stavia vo Vroclave dve nové budovy na mieru

40 000 metrov štvorcových bude slúžiť pre logistiku aj výrobu

Prologis Park Prague-Uzice

Prologis Park Prague-Úžice plne obsadený: dopyt po priestoroch v Prahe prevyšuje ponuku

Rossmann si v parku spoločnosti Prologis prenajíma 20 000 metrov štvorcových

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.