NEPRETRŽITÝ SERVIS

Garantujeme:

  • Dostupnosť 24/7
  • Koordináciu údržby, výstavby a expanzie priestorov
  • Podporu pri spracovaní poistnej udalosti
  • Transparentné vyúčtovanie komunálnych služieb
  • Riadenie a kontrolu externých poskytovateľov služieb
  • Programy na znižovanie nákladov (napríklad poskytovanie množstevných zliav)
  • Pripravenosť na núdzové situácie v záujme zachovania kontinuity podnikania zákazníkov
  • Sezónne služby (napríklad odstraňovanie snehu)

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.