Sociálna zodpovednosť v praxi

K 31. decembru 2021

33 000

hodín dobrovoľníckej práce po celom svete v rokoch 2019-2020.

226 mld. $

je hodnota priameho, nepriameho a vyvolaného vplyvu na svetovú ekonomiku.

Sustainable Design & Development

336

tisíc metrov štvorcových priestorov v hodnote 5,4 milióna dolárov venovaných 30 charitatívnym organizáciám v rámci programu Space for Good.

Inklúzia a diverzita

Inklúzia a diverzita (I&D) je základom nášho HR programu. Vďaka nášmu globálnemu rozsahu a hodnotám tvoríme inkluzívnejšiu, pestrejšiu a férovejšiu budúcnosť.

Inkluzívne princípy sú súčasťou našich HR procesov. Zvyšujeme tak angažovanosť našich zamestnancov a podnecujeme ich k práci so širšou komunitou. 

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrana životného prostredia

Zavádzame udržateľné riešenia, ktoré pomáhajú ochraňovať životné prostredie a sú prospešné pre našich zákazníkov a komunity v strednej Európe.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Správa, compliance a etika

Dodržiavame najvyššie etické štandardy.

2017 Sustainability Report

Výskumy a dáta

Každoročná správa o udržateľnosti podrobne opisuje náš pokrok, aktualizuje údaje a metriky a je v súlade s požiadavkami na reporty o udržateľnosti podnikania. Súčasťou správy sú naše ESG princípy.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.