Prístup Prologis k oblastiam ESG

Prologis tvorí udržateľnú budúcnosť už dnes. Naše úsilie v oblastiach ESG prináša hodnoty tým, že podporuje inovácie, prehlbuje dôležité vzťahy, znižuje kapitálové náklady, rozširuje ponuku pre zákazníkov a posilňuje našu pozíciu ako zamestnávateľa.

Našu pozíciu upevňujeme tým, že sa sústredime na štyri princípy:

KOMPLEXNÝ AUDIT

Každé dva roky vykonávame audit, aby sme získali informácie o vplyve spoločnosti Prologis na životné prostredie, ekonomiku a spoločnosť. Do tohto hodnotenia sa zapájajú rôzni stakeholderi vrátane zamestnancov, zákazníkov, neziskových organizácií a dodávateľov s cieľom zachytiť spektrum interných a externých názorov.

V našom najnovšom hodnotení sa ako najpodstatnejšie ukázali tieto témy:

  • Emisie.
  • Energetika.
  • Nepriame ekonomické dosahy.
  • Miestne komunity.

Uznanie

Sme radi, že naše úspechy získavajú medzinárodné uznanie. 

Prologis Capelin Distribution Center

Líder v ochrane životného prostredia

Zavádzame udržateľné riešenia, ktoré pomáhajú ochraňovať životné prostredie a sú prospešné pre našich zákazníkov a komunity v strednej Európe.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Sociálna zodpovednosť

Budujeme pevné a trvácne vzťahy. Staráme sa o prospoeritu našich stakeholderov.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Správa, compliance a etika

Dodržiavame najvyššie etické štandardy.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.