Ethical Business Award 2020 for Prologis
 

Prologis získal cenu Ethical Business 2020! Tento titul je dôkazom toho, že náš dlhodobý záväzok budovať spoločnosť vyznačujúcu sa transparentnosťou, spravodlivosťou a orientáciou na zákazníkov a zamestnancov, je tou správnou cestou.

Ocenenie udeľuje biznisový denník Puls Biznesu firmám, ktoré sa vyznačujú najlepšími obchodnými praktikami overenými auditom spoločnosti PwC Legal.

„Toto ocenenie je dôkazom nášho vedúceho postavenia v odvetví a potvrdením, že prevádzka v našich skladoch presahuje rámec štyroch stien a strechy. Cena Ehical Business je niečo, na čo môžeme byť skutočne hrdí – ale tiež pre nás predstavuje záväzok vytrvalo pracovať na zlepšovaní našich štandardov, s radosťou zdieľať vlastné skúsenosti, presadzovať etický prístup v podnikaní a inšpirovať ostatných,“ hovorí Paweł Sapek, SVP, regionálny riaditeľ Prologis pre strednú Európu a country manažér.

Zoznam kandidátov bol v rámci hodnotenia podrobený nasledujúcim kritériám: uplatňovanie zásad spravodlivej súťaže; aktívny záujem o zvyšovanie transparentnosti; spolupráca s obchodnými partnermi založená na vzájomnom rešpekte a porozumení; a budovanie vzťahov so zamestnancami a miestnymi komunitami.

Porota ocenila náš záväzok podporovať zamestnancov, ich rodiny a miestne komunity. V spolupráci s externými odborníkmi sme odštartovali celoeurópsky program „Recharge“, v rámci ktorého pomáhame našim zamestnancom udržať si psychickú pohodu a dobyť baterky po niekoľkých mesiacoch práce z domu. Ďalším príkladom je špeciálny program ponúkajúci pestré možnosti podpory od tej psychologickej, cez starostlivosť o deti, až po finančné alebo právne poradenstvo pre zamestnancov a ich rodiny. Ďalej sa zameriavame tiež na poskytovanie reálnej, hmatateľnej pomoci vo forme finančných prostriedkov pre zamestnancov určenej na nákup vybavenia pre prácu z domu alebo pokrytie nákladov na starostlivosť o deti v čase zatvorených škôl. Ponúkli sme tiež pôžičky tým, ktorých partnerky alebo partneri kvôli pandémii prišli o prácu.

V tejto náročnej dobe sme tiež chceli pomôcť miestnym komunitám, ktoré to potrebujú najviac. Prostredníctvom našej decembrovej európskej kampane „Dock Doors of Giving“ sme poskytli materiálnu a finančnú podporu 91 miestnym organizáciám. Celkom sme ľuďom v núdzi darovali viac ako 275 000 eur. V Poľsku sme okrem iného podporili Nadáciu Empowering Children, organizáciu „Pozytywny w Tęcza“ šíriacu osvetu o sexuálne prenosných chorobách a Združenie rodičov a priateľov nevidiacich a slabozrakých detí „Tęcza“. Na rehabilitáciu malého chlapca sme prispeli prijatím výzvy „Šplhanie na vrchol Rysy“, v rámci ktorej naši zamestnanci museli zdolať celkovo 834 poschodí. Počet účastníkov výzvy prekonal naše očakávania.

Działania społeczne Prologis
 

„Záväzok voči životnému prostrediu a komunitám spoločne so zodpovednými etickými obchodnými praktikami sú už roky základnými kameňmi stratégie spoločnosti Prologis. Titul Ethical Business 2020 udelený Prologis v Poľsku je uznaním našich každodenných lokálnych aktivít, ktoré prispievajú ku zmenám a pozitívne ovplyvňujú budúcnosť,“ uviedla Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie pre Európu.

Ocenenie Ethical Business je jedinou iniciatívou svojho druhu v Poľsku, ktorá prezentuje spoločnosti s príkladnou obchodnou praxou. Cenu už 7 rokov udeľuje biznisový denník Puls Biznesu na základe prísneho súboru kritérií týkajúcich sa etiky, transparentnosti a iniciatív pre stakeholderov, pričom všetko podlieha prísnemu auditu zo strany spoločnosti PwC Legal.

Starší článok
Spokojnosť zákazníkov na prvom mieste! Poľský Customer Experience Team má nové posily

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.