Prologis Etyczną Firmą 2020


Prologis przyznano tytuł Etycznej Firmy 2020. Nagroda podkreśla nasz status odpowiedzialnego społecznie i godnego zaufania partnera biznesowego na polskim rynku.

Tytuł Etycznej Firmy jest najlepszym dowodem na to, że nasze wieloletnie zaangażowanie w budowanie przejrzystej, uczciwej oraz skoncentrowanej na potrzebach klienta i pracowników organizacji to słusznie obrana droga. Nagroda przyznawana jest przez dziennik Puls Biznesu tym firmom, które odznaczają się najlepszymi praktykami biznesowymi, zweryfikowanymi w procesie audytu przez PwC Legal.

„Ta nagroda to świadectwo wiodącej pozycji Prologis w branży oraz dowód na to, że nasze działania wykraczają daleko poza ściany i dachy magazynów. Tytuł Etycznej Firmy to dla nas nieskrywany powód do dumy, ale także zobowiązanie - aby z wytrwałością doskonalić wypracowane standardy, z pasją dzielić się swoim doświadczeniem, promować etyczne podejście do biznesu i inspirować tym innych” – powiedział Paweł Sapek, senior vice president, szef Prologis na Europę Środkową.

W procedurze konkursowej szczegółowej ocenie poddane były m.in. zasady uczciwej konkurencji stosowane przez firmę, aktywna praca na rzecz zwiększania transparentności, oparta na wzajemnym szacunku i zrozumieniu współpraca z partnerami biznesowymi, jak również relacje budowane z pracownikami i społecznościami lokalnymi.

Jurorzy z uznaniem odnieśli się do naszego zaangażowania w projekty dedykowane pracownikom, ich rodzinom oraz społecznościom, wśród których działamy. W ramach  ogólnoeuropejskiego programu "Recharge", prowadzonego przez zewnętrznych specjalistów, staramy się pomagać pracownikom zachować harmonię i odzyskać energię w czasie, gdy od wielu miesięcy pracujemy wszyscy zdanie. Innym przykładem jest specjalny program wsparcia dla pracowników i ich rodzin – oferujemy dostęp do niezależnych doradców, którzy pomagają w wielu kwestiach – od wsparcia psychologicznego, przez pomoc w znalezieniu opieki dla dziecka, po konsultacje finansowe czy prawne. W działaniach stawiamy na bardzo rzeczowe wsparcie – przekazaliśmy pracownikom fundusze, aby mogli wyposażyć swoje domowe biuro w niezbędny sprzęt, w przypadku zamknięcia szkół czy przedszkoli pokrywamy koszt płatnej opieki nad dziećmi, oferujemy też pożyczki dla osób, których partnerzy utracili pracę.

W trudnym czasie pandemii nie mogliśmy pozostawić bez pomocy najbardziej potrzebujących, którzy są najbliżej nas, w naszych społecznościach. W ramach europejskiej akcji charytatywnej „Dock Doors of Giving” przez cały grudzień wsparliśmy 91 lokalnych organizacji, przekazując im pomoc materialną i finansową – w sumie przekazaliśmy potrzebującym ponad 275 000 euro. W Polsce działaliśmy między innymi na rzecz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Zjednoczenia Pozytywni w Tęczy i Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza. Z kolei w Mountain Challenge, podczas którego nasi pracownicy „wspięli się na Rysy” – a dokładnie musieli razem pokonać 834 piętra w dowolnym miejscu - wzięło udział więcej osób niż oczekiwaliśmy, dzięki czemu firma przekazała środki finansowe na rehabilitację małego chłopca.

Działania społeczne Prologis


„Zaangażowanie na rzecz środowiska, społeczności i odpowiedzialnego, etycznego prowadzenia biznesu jest od lat fundamentem strategii Prologis. Tytuł Etycznej Firmy 2020 przyznany Prologis w Polsce to wyraz docenienia naszych codziennych, lokalnych praktyk, które składają się na cenną wartość dodaną i owocują pozytywnymi zmianami w przyszłości” - podkreśla Marta Tęsiorowska, vice president, Head of Marketing & Communications Prologis w Europie.

Konkurs „Etyczna Firma” jest jedyną tego typu inicjatywą w Polsce, promującą firmy oznaczające się najlepszymi, godnymi naśladowania praktykami biznesowymi. Nagrody przyznawane są od 7 lat przez dziennik ekonomiczny Puls Biznesu, w oparciu o rygorystyczne kryteria z zakresu etyki, transparentności oraz inicjatyw na rzecz grup interesariuszy, poddawane merytorycznej weryfikacji przez kancelarię PwC Legal.

Starszy artykuł
Satysfakcja klienta przede wszystkim! Nowe osoby w Customer Experience Team Prologis

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.