Ethical Business Award 2020 for Prologis
 

Prologis získal cenu Ethical Business 2020! Tento titul je důkazem toho, že náš dlouhodobý závazek budovat společnost vyznačující se transparentností, spravedlností a orientací na zákazníky a zaměstnance, je tou správnou cestou.

Ocenění uděluje byznysový deník Puls Biznesu firmám, které prokazují nejlepší obchodní praktiky ověřené auditem společnosti PwC Legal.

„Toto ocenění je dokladem našeho vedoucího postavení v odvětví a potvrzením, že provoz v našich skladech přesahuje rámec stěn a střechy. Cena Ethical Business je něco, na co můžeme být opravdu hrdí – ale také pro nás představuje závazek vytrvale pracovat na zlepšování našich standardů, s radostí sdílet své zkušenosti, prosazovat etický přístup v podnikání a inspirovat ostatní,“ říká Pawel Sapek, SVP, regionální ředitel Prologis pro střední Evropu a country manažer.

Seznam kandidátů byl v rámci hodnocení podroben následujícím kritériím: uplatňování zásad spravedlivé soutěže; aktivní zájem na zvyšování transparentnosti; spolupráce s obchodními partnery založená na vzájemném respektu a porozumění; a budování vztahů se zaměstnanci a místními komunitami.

Porota ocenila náš závazek podporovat prostřednictvím projektů zaměstnance, jejich rodiny a místní komunity. Ve spolupráci s externími odborníky jsme zahájili celoevropský program „Recharge“, v jehož rámci pomáháme našim zaměstnancům udržet si psychickou pohodu a dobýt baterky po několika měsících práce z domova. Dalším příkladem je speciální program nabízející možnosti od psychologické podpory, péče o děti, až po finanční nebo právní poradenství pro zaměstnance a jejich rodiny. Dále se zaměřujeme také na poskytování reálné, hmatatelné podpory ve formě finančních prostředků pro zaměstnance určené pro nákup vybavení pro práci z domu nebo pokrytí nákladů na péči o děti v době zavřených škol. Nabídli jsme také půjčky těm, jejichž partnerky nebo partneři kvůli pandemii přišli o práci.

V této náročné době jsme také chtěli pomoci místním komunitám, které to potřebují nejvíce. Prostřednictvím naší prosincové evropské kampaně „Dock Doors of Giving“ jsme poskytli materiální a finanční podporu 91 místním organizacím. Celkem jsme lidem v nouzi darovali více než 275 000 eur. V Polsku jsme mimo jiné podpořili Nadaci Empowering Children, organizaci „Pozytywni w Tęczy“ šířící osvětu o sexuálně přenosných chorobách, a Sdružení rodičů a přátel nevidomých a slabozrakých dětí „Tęcza“. Na rehabilitaci malého chlapce jsme přispěli přijetím výzvy šplhání na vrchol Rysy, v rámci níž naši zaměstnanci museli vystoupat 834 pater. Počet účastníků předčil naše očekávání.

Działania społeczne Prologis
 

„Závazek vůči životnímu prostředí a komunitám spolu s odpovědnými etickými obchodními praktikami jsou již roky základními kameny strategie společnosti Prologis. Titul Ethical Business 2020 udělený Prologis v Polsku je uznáním našich každodenních lokálních aktivit, které přispívají ke změnám a pozitivně ovlivňují budoucnost,“ uvedla Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a ředitelka marketingu a komunikace pro Evropu.

Ocenění Ethical Business je jedinou iniciativou svého druhu v Polsku, která představuje společnosti s příkladnou obchodní praxí. Cenu již 7 let uděluje byznysový deník Puls Biznesu na základě přísného souboru kritérií týkajících se etiky, transparentnosti a iniciativ pro stakeholdery, přičemž vše podléhá přísnému auditu ze strany společnosti PwC Legal.

Starší článek
Spokojenost zákazníků na prvním místě! Polský Customer Experience Team má nové posily

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.