Budovy s certifikáciou BREEAM

BREEAM je popredným svetovým štandardom hodnotenia udržateľnosti budov, plánovaných projektov či infraštruktúr. A tiež skvelý spôsob, ako zaistiť, že naša výstavba dosahuje vždy vysokú úroveň udržateľnosti. Vďaka tomu, že všetky naše budovy prechádzajú akreditáciou BREEAM, môžeme zákazníkom ukázať, koľko toho robíme pre našu planétu. Vďaka akreditácii zákazníci zároveň vidia, ako svojou prevádzkou v našich budovách šetria náklady a chránia životné prostredie.

BREEAM vznikol v roku 1990. Akreditačný systém sleduje a hodnotí fázy výstavby, rekonštrukcie aj životného cyklu budov, pričom od začiatku do konca boduje ich udržateľnosť a efektivitu.

Kritéria hodnotenia BREEAM pre investorov, developerov aj projektové a stavebné tímy nám pomáhajú stavať budovy, ktoré sú lepšie ako pre planétu, tak pre podnikanie našich zákazníkov. Zodpovedajú nášmu firemnému étosu: že udržateľné, ekologické a zdravé pracovné prostredie prináša výhody v podobe vyššej produktivity a efektivity.

Hlavným cieľom BREEAM je zabezpečiť:
• Efektívnejšie využívanie prírodných zdrojov
• Udržateľné projektovanie
• Životnosť a odolnosť projektov
• Nižšie emisie uhlíka
• Vysokú ekologickú hodnotu
• Ochranu biologickej rozmanitosti
• Minimálnu produkciu odpadu
• Adaptáciu na zmeny klímy

V rámci každej z týchto kategórii stavby získavajú body za splnenie alebo prekonanie cieľových výkonnostných hodnôt. Výsledné skóre budovy rozhoduje o celkovom hodnotení na stupnici „Pass“, „Good“, „Very Good“, „Excellent“ a „Outstanding“. Všetky hodnotenia BREEAM vykonávajú nezávislí licencovaní experti.

K dnešnému dňu sme po celej strednej a východnej Európe vybudovali viac než 40 skladov s akreditáciou BREEAM. Budova DC18 v Prologis Park Prague-Rudná sa v roku 2017 stala prvou logistickou stavbou v Českej republike – a druhou v celom regióne strednej a východnej Európy – ktorá získala hodnotenie BREEAM na úrovni „Outstanding“.

Využívaním metódy BREEAM pomáhame planéte, zaisťujeme skvelé pracovné priestory pre našich zákazníkov a pozitívne ovplyvňujeme miestne prostredie a komunity. Do budúcna je pre Prologis cieľom získať čo najvyššie hodnotenia pre čo najväčšie množstvo budov.