Budovy s certifikáciou BREEAM

Metóda z roku 1990 ako vôbec prvá svojho druhu posudzuje trvalú udržateľnosť budov. BREEAM sa zameriava na analýzu a vyhodnocovanie údajov o stavbách v niekoľkých etapách ich životného cyklu od novostavby cez rekonštrukciu až po fázu užívania. BREEAM je popredným svetovým štandardom udržateľnosti budov, plánovaných projektov alebo infraštruktúr.

BREEAM je koncipovaný ako prostriedok pre budovanie nákladovo čo najefektívnejších stavieb, ktorý pomáha investorom, developerom, dizajnérskym, konštrukčným tímom a nájomcom pracovať s prírodnými zdrojmi čo najúčinnejšie. BREEAM hodnotí obstarávanie, dizajn, stavbu a prevádzku developerských projektov na základe vytýčených ukazovateľov výkonnosti. BREEAM meria udržateľnú hodnotu v rade rôznych kategórií od využitia energií až po ekológiu. Každá posudzovaná kategória sa zaoberá mnohými faktormi vrátane dosahov dizajnu projektu, uhlíkových emisií, trvanlivosti a odolnosti konštrukcie, adaptácie na zmeny klímy, ekologickej hodnoty a ochrany biodiverzity. V rámci každej kategórie získava projekt body ukazujúce, či dosahuje vytýčené výkonnostné ciele alebo ich dokonca prekračuje. Celkový výsledok projektu určí súčet týchto čiastkových hodnotení. Posúdenie je vykonané nezávislými, autorizovanými hodnotiteľmi BREEAM. Výstavbu hodnotia a akreditujú na škále od „Pass“ (dostatočné) cez „Good“ (dobré) a „Very Good“ (veľmi dobré) či „Excellent“ (vynikajúce) až po „Outstanding“ (výnimočné).

Prologis sa usiluje o vedúce postavenie na poli udržateľného rozvoja vo svojom sektore. Budovy spoločnosti sú navrhnuté s ohľadom na minimalizáciu generovaného odpadu, využívaných energií a spotrebovanej vody. V regióne strednej a východnej Európy Prologis postavil viac ako 40 nehnuteľností, ktoré získali akreditáciu BREEAM. Budova DC18 v logistickom parku Prologis Park Prague-Rudná sa v roku 2017 stala prvou ocenenou najvyšším hodnotením „Outstanding“ v rámci Českej republiky a druhou takouto v rámci strednej a východnej Európy.