Budovy s certifikací BREEAM

BREEAM je předním světovým standardem hodnocení udržitelnosti budov, plánovaných projektů či infrastruktur. A také skvělý způsob, jak zajistit, že naše výstavba probíhá vždy na nejvyšší úrovni udržitelnosti. Díky tomu, že všechny naše budovy akreditací BREEAM procházej, můžeme zákazníkům ukázat, kolik toho děláme pro planetu. Díky akreditaci zákazníci zároveň vidí, jak svým provozem v našich budovách šetří náklady a chrání životní prostředí.

BREEAM vznikl v roce 1990. Akreditační systém sleduje a hodnotí fázi výstavby, rekonstrukce i životního cyklu budovy, přičemž od začátku do konce hodnotí její udržitelnost a efektivitu.

Kritéria hodnocení BREEAM pro investory, developery i projektové a stavební týmy nám pomáhají stavět budovy, které jsou lepší jak pro planetu, tak pro podnikání našich zákazníků. Odpovídají našemu vlastnímu firemnímu étosu: že udržitelné, ekologické a zdravé pracovní prostředí přináší výhody v podobě vyšší produktivity a efektivity.

Hlavním cílem BREEAM je zajistit:
• Efektivnější využívání přírodních zdrojů
• Udržitelný design projektů
• Životnost a odolnost projektů
• Nižší emise uhlíku
• Vysokou ekologickou hodnotu
• Ochranu biologické rozmanitosti
• Minimální produkci odpadu
• Adaptaci na změnu klimatu

V rámci každé z těchto kategorií budovy akreditované získávají body za splnění nebo překonání cílových výkonnostních hodnot. Výsledné skóre budovy rozhoduje o celkovém hodnocení na stupnici „Pass“, „Good“, „Very Good“, „Excellent“ a „Outstanding“. Všechna hodnocení BREEAM jsou prováděna nezávislými, licencovanými experty.

K dnešnímu dni jsme po celé střední a východní Evropě vybudovali více než 40 skladů s akreditací BREEAM. Budova DC18 v Prologis Park Prague-Rudná se v roce 2017 stala první logistickou stavbou v České republice – a teprve druhou v celém regionu střední a východní Evropy – která získala hodnocení BREEAM na úrovni „Outstanding“.

Využívaním metody BREEAM pomáháme planetě, zajišťujeme skvělé pracovní prostory pro naše zákazníky a pozitivně ovlivňujeme místní prostředí a komunity. Naším cílem do budoucna je zajistit, aby stále více budov Prologis dosahovalo nejvyšší možné úrovně hodnocení.