Budynki posiadające akredytację BREEAM

BREEAM to wiodący standard oceny zrównoważonego budownictwa, projektów zagospodarowania przestrzennego oraz infrastruktury. Dla nas to doskonały sprawdzian umiejętności w zakresie spełniania najwyższych wymogów zrównoważonego rozwoju.

Dbamy o to, aby wszystkie nasze budynki uzyskały akredytację BREEAM. Dzięki temu możemy pokazać klientom, jak wiele robimy dla dobra naszej planety. Dlatego akredytacja BREEAM jest istotna także dla naszych klientów – wybierając nasze budynki zyskują obiekt zapewniający wysoką efektywność eksploatacji, a tym samym mający pozytywny wpływ na środowisko.
System oceny zrównoważonego budownictwa BREEAM powstał w 1990 roku. Obejmuje oraz ocenia budynek w całym cyklu jego życia, od chwili oddania do użytku, przez renowację i użytkowanie.

Kryteria oceny BREEAM dla inwestorów, deweloperów, zespołów projektowych i budowlanych pomagają nam tworzyć budynki, które są przyjazne dla naszej planety i korzystnie wpływają na działalność naszych klientów. Kryteria te zdecydowanie odzwierciedlają filozofię naszej firmy: zrównoważone, przyjazne dla środowiska i zdrowe środowisko pracy przynosi korzyści zarówno pod względem produktywności, jak i wydajności.

Certyfikacja BREEAM to przede wszystkim:
• Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych
• Zrównoważony projekt
• Trwałość oraz wytrzymałość budynku
• Mniejsze emisje gazów cieplarnianych
• Pozytywny wpływ na środowisko
• Ochrona bioróżnorodności
• Ograniczenie ilości odpadów do minimum
• Dostosowanie do zmian klimatycznych

W każdej kategorii, projekt otrzymuje punkty za spełnienie lub przekroczenie danej normy. Końcową ocenę projektu ustala się na podstawie podsumowania poszczególnych wyników, według następującej skali: „Pass”, „Good”, „Very Good”, „Excellent” i „Outstanding”. Wszystkie oceny w systemie BREEAM przeprowadzane są przez niezależne, licencjonowane podmioty.
W Europie Środkowej mamy już ponad 40 magazynów, które uzyskały akredytację BREEAM. W 2017 r. budynek DC18 w Prologis Park Prague-Rudna został pierwszym obiektem logistycznym w Czechach – a do tego drugim w całym regionie CE – wyróżnionym oceną „Outstanding”.
Dzięki akredytacji BREEAM troszczymy się o planetę, zapewniamy klientom doskonałe miejsca pracy dla ich pracowników, dbamy o bioróżnorodność, a przy tym pozytywnie wpływamy na lokalne społeczności. Wytrwale dążymy do tego, aby każdego roku coraz więcej budynków Prologis osiągało najwyższą ocenę w procesie certyfikacji.