Společenská odpovědnost v praxi

K 31. prosinci 2021

33 000

hodin dobrovolnické práce po celém světě v letech 2019-2020.

226 mld. $

je hodnota přímého, nepřímého a vyvolaného dopadu na světovou ekonomiku.

Sustainable Design & Development

336

tisíc metrů čtverečních prostor v hodnotě 5,4 milionu dolarů darovaných 30 charitativním organizacím v rámci programu Prostor pro dobro.

Inkluze a diverzita

Inkluze a diverzita (I&D) je jádrem našeho programu lidských zdrojů. Díky naší globální působnosti a hodnotám vytváříme inkluzivnější, rozmanitější a spravedlivější budoucnost.

Inkluzivní principy jsou zakotveny v našich personálních procesech. To zvyšuje angažovanost našich zaměstnanců a podporuje je ve spolupráci s širší komunitou. 

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrana životního prostředí

Zavádíme udržitelná řešení, která pomáhají chránit životní prostředí a přinášejí prospěch našim zákazníkům a komunitám ve střední Evropě.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Správa, compliance a etika

Dodržujeme nejvyšší etické standardy.

2017 Sustainability Report

Výzkum a data

Výroční zpráva o udržitelnosti podrobně popisuje náš pokrok, aktualizuje údaje a metriky a je v souladu s požadavky na podávání zpráv o udržitelnosti podniků. Zpráva obsahuje naše zásady ESG.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.