Odpowiedzialność społeczna w liczbach

Stan na 31 grudnia 2021 r.:

33,000

godzin spędzonych na pomaganiu lokalnym społecznościom w latach 2019-2020

226

miliardów dolarów pośredniego, bezpośredniego i wywołanego wpływu na gospodarkę każdego roku

Sustainable Design & Development

336

Tysięcy metrów kwadratowych bezpłatnie udostępnionej w ramach programu Space for Good 30 organizacjom charytatywnym (cena rynkowa czynszu: 5,4 miliona dolarów)

Kultura włączania i różnorodności

Kultura włączania i różnorodności (Inclusion & Diversity, w skrócie I&D) jest fundamentem naszego programu na rzecz kapitału ludzkiego. Naszą wizją jest wykorzystywanie wielkości, skali i głęboko zakorzenionych wartości naszej organizacji, by prowadzić ją, jak również całą branżę i nasze społeczności ku bardziej inkluzywnej, różnorodnej i sprawiedliwej przyszłości.

Promujemy sposób myślenia w kategoriach I&D poprzez optymalizację naszych systemów HR, aktywne angażowanie w tę tematykę naszych pracowników oraz współpracę z szerszą społecznością.

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrona środowiska

Implementujemy ekologiczne rozwiązania, które służą środowisku, naszym klientom i lokalnym społecznościom Europy Środkowej.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Ład korporacyjny i etyka w biznesie

Działamy według najwyższych standardów etycznych.

2017 Sustainability Report

Raporty i materiały źródłowe

Nasz coroczny raport zrównoważonego rozwoju mierzy nasze postępy, aktualizuje dane i statystyki oraz zestawia nasze działania z modelami zrównoważonego rozwoju. Publikujemy także wytyczne, które pomagają nam wdrożyć zasady ESG.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.