Prologis_urban_wroclaw_m_zielinski

 

Európska divízia spoločnosti Prologis zverejnila dáta o svojej činnosti za tretí štvrťrok 2023. Nasledujúci prehľad obsahuje najdôležitejšie informácie o prevádzkovom výkone, vybraných míľnikoch a úspechoch za toto obdobie.

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe:
„Dopyt zákazníkov sa vrátil na úroveň spred pandémie COVID-19 a naše portfólio zostáva prenajaté na 97,7 %. Najsilnejšími trhmi sú Nemecko a Holandsko, zatiaľ čo v strednej Európe je dopyt nižší. Naďalej sa zameriavame na zákaznícky atraktívne podmienky prenájmu, pričom zohľadňujeme situáciu na jednotlivých trhoch. Výstavbu na našich pozemkoch riadime strategicky a vďaka našej finančnej bilancii a spolupráci s partnermi dodávame na trh budovy a riešenia, ktoré reagujú na potreby zákazníkov.“

Prevádzkový výkon v Európe – druhý štvrťrok 2023:

 • Celkové portfólio: 21,3 milióna metrov štvorcových
 • Nájomná aktivita za Q3 predstavovala 750 860 metrov štvorcových, z toho:
  • 180 275 metrov štvorcových nových prenájmov,
  • 570 585 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.
 • Obsadenosť portfólia: 97,7 %
 • Zmena výšky nájomného: 17,1 %*

* v porovnaní s dátumom začiatku nájomného vzťahu

Kľúčové prenájmy: 

 • 52 659 metrov štvorcových v budove  DC1, Prologis Park Eindhoven, Holandsko 
 • 19 278 metrov štvorcových v budove DC5, Prologis Park Paris Nord II, Francúzsko 
 • 15 400 metrov štvorcových v budove DC1, Prologis Park Hamburg Alterwerden, Nemecko
 • 10 766 metrov štvorcových v budove DC1A, Prologis Park Teresin, Poľsko
 • 9 003 metrov štvorcových v budove DC1B, Prologis Park Bochum, Nemecko

 

Prevádzkový výkon v strednej Európe a na Slovensku – tretí štvrťrok 2023:

 • Celkové portfólio v strednej Európe: 4,91 milióna metrov štvorcových
 • Nájomná aktivita za Q3 v strednej Európe predstavovala 213 425 metrov štvorcových, z toho:
  • 36 256 metrov štvorcových nových prenájmov,
  • 135 236 metrov štvorcových predĺžených prenájmov,
  •  41 933 krátkodobých prenájmov.
 • Obsadenosť portfólia v strednej Európe: 96 %

   

 • Celkové portfólio na Slovensku: 466 891 metrov štvorcových
 • Nájomná aktivita za Q3 na Slovensku predstavovala 42 826 metrov štvorcových, z toho:
  •  5 429 metrov štvorcových nových prenájmov,
  •  37 397 metrov štvorcových predĺžených prenájmov.
 • Obsadenosť portfólia na Slovensku: 98,8 %

 

Rozloženie kapitálu – tretí štvrťrok 2023:

V treťom štvrťroku začala výstavba 4 projektov s celkovou rozlohou 82 118 metrov štvorcových naprieč Európou, z toho:

 • 47 239 metrov štvorcových v budove DC4, Prologis Park Breda, Holandsko
 • 19 068 metrov štvorcových v budove DC2, Prologis Park Jönköping, Švédsko
 • 13 200 metrov štvorcových v budove DC6, Prologis Park Lodi, Taliansko
 • 2 611 metrov štvorcových v budove DC7, Prologis Park Dawley Road Hayes, Spojené kráľovstvo

Akvizície:

 • V treťom štvrťroku Prologis v Európe získal jednu budovu s rozlohou 20 217 metrov štvorcových v Holandsku a štyri pozemky s celkovou rozlohou 433 553 metrov štvorcových v Holandsku, Taliansku a Spojenom kráľovstve.

Predaje:

 • V treťom štvrťroku Prologis v Európe predal jeden pozemok s rozlohou 6 800 m2 v Španielsku.

 

Dodatočný komentár Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe:

„Výsledky spoločnosti Prologis za tretí štvrťrok sú v súlade so zisteniami nášho nedávneho výskumu Štyri činitele, ktoré formujú trh logistických nehnuteľností, ktorý sa okrem iného zaoberal vplyvom služieb na dopyt po logistických budovách. Vidíme, že naši zákazníci potrebujú skladovať širokú škálu produktov, ktoré musia byť schopní čo najrýchlejšie dodať konečným spotrebiteľom.

Naďalej presadzujeme myšlienku, že zákazníkom poskytujeme viac než len nehnuteľnosti – preto sme spustili platformu Essentials, ktorá ponúka flexibilné a škálovateľné skladovacie riešenia na mieru bez ohľadu na to, kde zákazník sídli.

Máme za sebou úspešné fórum GROUNDBREAKERS 2023, na ktorom lídri v odvetví diskutovali o svojich poznatkoch v oblastiach automatizácie a umelej inteligencie, pracovnej sily a elektrifikácie vozidlových parkov. Budúci ročník tohto inšpiratívneho podujatia sa po prvýkrát uskutoční v Európe, a to 2. októbra 2024 v Londýne, kde sa stretnú kľúčové osobnosti nášho odvetvia, aby sa podelili o svoje poznatky o dodávateľských reťazcoch budúcnosti.“

 

Dodatočné zdroje a podrobnosti:

 

O SPOLOČNOSTI PROLOGIS    

Prologis, Inc. je globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, ktorý sa zameriava na trh s vysokým rastom a vysokým prekážkami vstupu. K 30. septembru 2023 spoločnosť vlastnila (či už samostatne alebo formou spoločných investičných podnikov) nehnuteľnosti a developerské projekty s celkovou očakávanou rozlohou približne 1,2 miliardy stôp štvorcových (114 miliónov metrov štvorcových) v 19 krajinách. Prologis prenajíma moderné distribučné priestory pestrej škále približne 6 700 zákazníkov z dvoch hlavných oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

VÝHĽADOVÉ VYHLÁSENIA

Informácie v tomto oznámení nie sú historickými faktami, ale výhľadovou prognózou podľa § 27A zákona o cenných papieroch (Securities Act) [USA] z roku 1933, v znení neskorších predpisov a § 21E zákona o burze cenných papierov (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, v znení neskorších predpisov. Tieto výhľadové prognózy sú založené na aktuálnych očakávaniach, odhadoch a predpovediach, týkajúcich sa odvetví a trhov, na ktorých spoločnosť Prologis pôsobí, ako aj presvedčeniach a predpokladoch uskutočnených manažmentom. Tieto prognózy zahŕňajú faktor neistoty, ktorý môže výrazne ovplyvniť hospodárske výsledky spoločnosti Prologis. V prípadoch výhľadových prognóz, ktoré zo svojej povahy väčšinou nie sú historickým faktom, sa obvykle vyskytujú varianty výrazov ako „očakáva sa“, „je možné čakať“, „predpokladá sa“, „zamýšľa“, „plánuje“, „pravdepodobne“ alebo „odhaduje“ či výrazov s obdobným významom. Všetky konštatovania týkajúce sa nami predpokladaných budúcich prevádzkových výsledkov, udalostí a vývoja – vrátane konštatovaní týkajúcich sa rastu nájmov a obsadenosti, developerskej činnosti a zmien v predajoch alebo podielu a objemu nehnuteľností, dispozičných aktivít, všeobecných podmienok v zemepisných oblastiach, v ktorých pôsobíme, synergií, ktorých je možné dosiahnuť na základe nami uskutočnených fúzií, našej úverovej a finančnej pozície, našej schopnosti tvoriť nové fondy nehnuteľností alebo dostupnosti kapitálu v existujúcich či nových fondoch nehnuteľností - je treba považovať za výhľadové prognózy. Tieto prognózy nie sú zárukou budúcich výsledkov a zahŕňajú určité riziko, mieru neistoty a predpoklady, ktoré nie je možné vždy presne predvídať. Napriek tomu sme úprimne presvedčení o tom, že očakávania uvedené v našich výhľadových prognózach sú založené na rozumných predpokladoch, nemôžeme poskytovať žiadne záruky toho, že sa naše očakávania skutočne naplnia.

Skutočný vývoj a výsledky sa preto od našich výhľadových prognóz a očakávaní môžu výrazne líšiť. Medzi faktory s potenciálnym vplyvom na skutočné výsledky patria napríklad (avšak nie výlučne): (i) vnútroštátna, medzinárodná, regionálna a lokálna hospodárska klíma, (ii) zmeny na finančných trhoch, vývoj úrokových sadzieb a výmenných kurzov, (iii) zvýšená či neočakávaná konkurencia pre naše nehnuteľnosti, (iv) riziká súvisiace s akvizíciami, dispozíciami a výstavbou nehnuteľností, (v) udržiavanie statusu investičného trustu (REIT) a daňovej štruktúry, (vi) dostupnosť financovania a kapitálu, úroveň našich úverov a naša úverová schopnosť, (vii) riziká súvisiace s našimi investíciami do projektov, kde pôsobíme v roli spoluinvestora, a fondov vrátane našej schopnosti vytvárať takéto nové projekty a fondy, (viii) riziko podnikania na medzinárodnej úrovni, vrátane kurzových rizík, (ix) environmentálne neistoty a riziká živelných pohrôm a (x) riziká spojené s pandémiou COVID-19 a (xi) ďalšie faktory uvedené spoločnosťou Prologis v správach pre [americkú] komisiu pre burzu a cenné papiere v kapitole „Rizikové faktory“. Spoločnosť Prologis nie je povinná výhľadové prognózy uvedené v tomto dokumente priebežne aktualizovať.

 

Novší článok
V dodávateľskom reťazci dochádza k revolučnej zmene, na ktorú má pozitívny vplyv umelá inteligencia a energia z čistých zdrojov

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.