Prologis_urban_wroclaw_m_zielinski

 

Evropská divize společnosti Prologis zveřejnila údaje o svojí činnosti za třetí čtvrtletí roku 2023. Nejdůležitější fakta o provozním výkonu, vybrané milníky i dosažené úspěchy za toto období přináší následující souhrn.

Ben Bannatyne, prezident Prologis Europe: 

„Poptávka zákazníků se normalizovala na úrovni před nástupem pandemie COVID-19 a naše portfolio zůstává pronajato z 97,7 %. Nejsilnějšími trhy jsou Německo a Nizozemsko, ve střední Evropě je naopak poptávka o něco nižší. Nadále se zaměřujeme na zákaznicky atraktivní nastavení nájemních podmínek s ohledem na situaci na jednotlivých trzích. Výstavbu na našich pozemcích řídíme strategicky a díky tomu, jakým způsobem je nastavena naše finanční rozvaha i spolupráci s partnery dodáváme na trh budovy a řešení, jež reagují na potřeby zákazníků.“

Provozní výkon v Evropě – třetí čtvrtletí 2023:

 • Celkové portfolio: 21,3 milionu metrů čtverečních 
 • Nájemní aktivita se během Q3 týkala 750 860 metrů čtverečních, z toho: 
  • 180 275 metrů čtverečních nových pronájmů, 
  • 570 585 metrů čtverečních prodloužených pronájmů. 
 •  Obsazenost portfolia: 97,7% 
 •  Změna výše nájmů: 17,1 %*

* ve srovnání s datem zahájení nájmu

Klíčové pronájmy: 

 • 52 659 metrů čtverečních v budově DC1, Prologis Park Eindhoven, Nizozemsko 
 • 19 278 metrů v budově DC5, Prologis Park Paris Nord II, Francie 
 • 15 400 metrů čtverečních v budově DC1, Prologis Park Hamburg Alterwerden, Německo 
 • 10 766 metrů čtverečních v budově DC1A, Prologis Park Teresin, Polsko 
 • 9 003 metrů čtverečních v budově DC1B, Prologis Park Bochum, Německo 

 

Provozní výkon ve střední Evropě a v České republice – třetí čtvrtletí 2023:

 • Celkové portfolio ve střední Evropě: 4,91 milionu metrů čtverečních
 • Nájemní aktivita se ve střední Evropě během Q3 týkala 213 425 metrů čtverečních, z toho: 
  • 36 256 metrů čtverečních nových pronájmů, 
  • 135 236 metrů čtverečních prodloužených pronájmů,
  • 41 933 krátkodobých pronájmů. 
 • Obsazenost portfolia ve střední Evropě: 96 %

   

 • Celkové portfolio v ČR: 1,38 milionu metrů čtverečních 
 • Nájemní aktivita se v ČR během Q3 týkala 6 300 metrů čtverečních prodloužených pronájmů. 
 • Obsazenost portfolia v ČR: 99,1 % 

Rozvržení kapitálu – třetí čtvrtletí 2023: 

Ve třetím čtvrtletí byla napříč Evropou zahájena výstavba čtyř projektů o celkové rozloze 82 118 metrů čtverečních, z toho: 

 • 47 239 metrů čtverečních v budově DC4, Prologis Park Breda, Nizozemsko 
 • 19 068 metrů čtverečních v budově DC2, Prologis Park Jönköping, Švédsko 
 • 13 200 metrů čtverečních v budově DC6, Prologis Park Lodi, Itálie 
 • 2 611 metrů čtverečních v budově DC7, Prologis Park Dawley Road Hayes, Velká Británie

Akvizice: 

 • Ve třetím čtvrtletí Prologis v Evropě koupil jednu budovu o rozloze 20 217 metrů čtverečních v Nizozemsku a 4 pozemky o celkové rozloze 433 553 metrů čtverečních v Nizozemsku, Itálii a ve Velké Británii.

Prodeje: 

 • Ve třetím čtvrtletí Prologis v Evropě prodal jeden pozemek o rozloze 6 800 metrů čtverečních ve Španělsku.

Doplňkový komentář Bena Bannatyna, prezidenta Prologis Europe: 

„Výsledky Prologis za třetí čtvrtletí jsou v souladu se závěry našeho nedávného výzkumu ‚Čtyři síly, které formují trh logistických nemovitostí‘, jenž se mimo jiné zabýval vlivem služeb na poptávku po logistických budovách. Vidíme, že naši zákazníci potřebují skladovat široký sortiment produktů, které musí být schopni co nejrychleji dodat koncovým spotřebitelům.

Nadále prosazujeme myšlenku, že zákazníkům poskytujeme více než jen nemovitosti – proto jsme spustili platformu Essentials, jež nabízí flexibilní a škálovatelná řešení pro skladování na míru bez ohledu na to, kde zákazník sídlí.

Máme za sebou úspěšné fórum GROUNDBREAKERS 2023. Lídři z oboru v jeho rámci diskutovali o svých poznatcích v oblastech automatizace a umělé inteligence, pracovní síly nebo elektrifikace vozových parků. Příští ročník tohoto inspirativního eventu se poprvé uskuteční v Evropě, přesněji to bude 2. října 2024 v Londýně, kde se sejdou klíčové osobnosti našeho odvětví, aby se podělily o své postřehy týkající se dodavatelských řetězců budoucnosti.“

 

Dodatečné zdroje a podrobnosti:

 

O SPOLEČNOSTI PROLOGIS       

Prologis, Inc. je globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, který se zaměřuje na trhy s vysokým růstem a vysokými překážkami vstupu.  K 30. září 2023 společnost vlastnila (ať již samostatně nebo formou společných investičních podniků) nemovitosti a developerské projekty o celkové očekávané rozloze přibližně 1,2 miliardy stop čtverečních (114 milionů metrů čtverečních) v 19 zemích. Prologis pronajímá moderní distribuční prostory pestré škále přibližně 6 700 zákazníků především ze dvou hlavních oblastí: business-to-business a retailového/online fulfillmentu.

VÝHLEDOVÁ PROHLÁŠENÍ

Informace v tomto dokumentu nejsou historickými fakty, nýbrž výhledovou prognózou podle § 27A zákona o cenných papírech (Securities Act) [USA] z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, a § 21E zákona o burze cenných papírů (Securities Exchange Act) [USA] z roku 1934, ve znění pozdějších předpisů. Tyto výhledové prognózy jsou založeny na aktuálních očekáváních, odhadech a předpovědích, týkajících se odvětví a trhů, na nichž působíme, jakož i na přesvědčení a předpokladech managementu. Tyto prognózy zahrnují faktor nejistoty, který může výrazně ovlivnit naše hospodářské výsledky. V případech výhledových prognóz, jež ze své povahy většinou nejsou historickým faktem, se obvykle vyskytují varianty výrazů jako „očekává se“, „lze čekat“, „předpokládá se“, „zamýšlí“, „plánuje“, „pravděpodobně“ a „odhaduje“ či výrazy s obdobným významem. Veškerá konstatování týkající se námi předpokládaných budoucích provozních výsledků, událostí a vývoje – včetně konstatování týkajících se růstu nájmů a obsazenosti, podílu developerské činnosti a dispozičních aktivit, obecných podmínek v zeměpisných oblastech, v nichž působíme, synergií, kterých lze dosáhnout na základě námi uskutečněných fúzí, naší úvěrové a finanční pozice, kapitálové struktury a naší schopnosti tvořit nové nemovitostní fondy nebo dostupnosti kapitálu ve stávajících či nových nemovitostních fondech – je třeba považovat za výhledové prognózy.

Tyto prognózy nejsou zárukou budoucích výsledků a zahrnují určité riziko, míru nejistoty a předpoklady, které nelze vždy přesně předvídat. Přestože jsme upřímně přesvědčeni o tom, že očekávání uvedená v našich výhledových prognózách jsou založena na rozumných předpokladech, nemůžeme poskytovat žádné záruky toho, že se naše očekávání skutečně naplní. Skutečný vývoj a výsledky se proto od našich výhledových prognóz a očekávání mohou výrazně lišit. Mezi faktory s potenciálním vlivem na skutečné výsledky patří například (avšak nikoliv výlučně): (i) vnitrostátní, mezinárodní, regionální a lokální hospodářské a politické klima, (ii) změny na finančních trzích, vývoj úrokových sazeb a směnných kurzů, (iii) zvýšená či neočekávaná konkurence pro naše nemovitosti, (iv) rizika související s akvizicemi, dispozicemi a výstavbou nemovitostí, (v) udržování statutu nemovitostního investičního trustu, daňová struktura a změny v daních z příjmu, (vi) dostupnost financování a kapitálu, úroveň našich úvěrů
a naše úvěruschopnost, (vii) rizika související s našimi investicemi do projektů, kde působíme v roli spoluinvestora, včetně naší schopnosti vytvářet takovéto nové projekty, (viii) riziko podnikání na mezinárodní úrovni, včetně kurzových rizik, (ix) environmentální nejistoty a rizika živelních pohrom, (x) rizika spojená s pandemií covid-19 a (xi) další faktory uvedené námi ve zprávách pro [americkou] komisi pro burzu a cenné papíry v kapitole „Rizikové faktory“. Pokud není vyžadováno zákonem, nejsme povinni výhledové prognózy uvedené v tomto dokumentu průběžně aktualizovat.

Sdílet článek
V dodavatelském řetězci dochází k revoluční změně, na kterou má pozitivní vliv umělá inteligence a energie z čistých zdrojů

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.