warehouse building with office unit and logo Prologis Urban

 

Prologis podsumowuje działalność operacyjną w Europie w trzecim kwartale 2023 roku. Zestawienie obejmuje najważniejsze wyniki operacyjne oraz wybrane kluczowe osiągnięcia Prologis w tym regionie.

Ben Bannatyne, prezes Prologis Europe    
"Nasze portfolio pozostaje wynajęte w 97,7%;  wraz z normalizacją poziomu popytu sprzed pandemii COVID-19, z Niemcami i Holandią jako najmocniejszymi rynkami oraz niższym popytem w Europie Środkowej. Nadal koncentrujemy się na dostosowywaniu umów najmu do warunków rynkowych i rozbudowie banku ziemi, bazując na naszym wiodącym w branży bilansie i korzystnej przyszłej podaży. Jednocześnie kontynuujemy współpracę z naszymi klientami w rozwiązywaniu ich najbardziej krytycznych problemów."

Działalność operacyjna w trzecim kwartale 2023 roku – Europa:

 • Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie: 21,3 mln metrów kwadratowych

 • Wynajęta powierzchnia w trzecim kwartale: 750 860 metrów kwadratowych, w tym:

  • nowe umowy najmu -180 275 metrów kwadratowych 
  • przedłożone umowy najmu - 570 585 metrów kwadratowych 
 • Wskaźnik zajętości: 97,7%
 • Zmiana wysokości czynszu w drugim kwartale: 17.1 %*

* Zmiana czynszu powiązana jest z datą podpisania umowy najmu.

    
 
Działalność operacyjna w trzecim kwartale 2023 roku – Europa Centralna i Polska  

Całkowita wielkość portfolio Prologis w Europie: 4,91 mln metrów kwadratowych

 • Wynajęta powierzchnia w trzecim kwartale: 213 425 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 36 256 metrów kwadratowych 
  • przedłożone umowy najmu – 135 236 metrów kwadratowych
  • umowy krótkoterminowe – 41 933 metrów kwadratowych    

 • Wskaźnik zajętości: 96,0%

Całkowita wielkość portfolio Prologis w Polsce: 2,38 mln metrów kwadratowych

 • Wynajęta powierzchnia w trzecim kwartale: 137 946 metrów kwadratowych, w tym:
  • nowe umowy najmu – 30 808  metrów kwadratowych 
  • przedłożone umowy najmu – 67 345  metrów kwadratowych
  • umowy krótkoterminowe – 37 793 metrów kwadratowych

 • Wskaźnik zajętości: 93,7% 
   

Najważniejsze umowy najmu:

 • 52 659 m2 w Prologis Park Eindhoven DC1 w Holandii.

 • 19 278 m2 w Prologis Park Paris Nord II DC5 we Francji.

 • 15 400 m2 w Prologis Park Hamburg Alterwerden DC1 w Niemczech.

 • 10 766 m2 w Prologis Park Teresin DC1A, w Polsce.

 • 9 003 m2 w Prologis Park Bochum DC1B, w Niemczech.

Inwestycje w trzecim kwartale 2023 r.   
W trzecim kwartale 2023 r. rozpoczęto budowę łącznie 82 118 m2 w czterech lokalizacjach w Europie.

 • 47 239 m2 w Prologis Park Breda DC4 w Holandii.

 • 19 068 m2 w Prologis Park Jönköping DC2 w Szwecji.

 • 13 200 m2 w Prologis Park Lodi DC6, we Włoszech.

 • 2 611 m2 w Prologis Park Dawley Road Hayes DC7, w Wielkiej Brytanii.

Transakcje kupna   
W trzecim kwartale 2023 roku Prologis Europe nabył jeden budynek o powierzchni 20 217 m2 w Holandii oraz cztery grunty o łącznej powierzchni 433 553 m2 w Holandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Transakcje sprzedaży   
W trzecim kwartale Prologis Europe sprzedał jedną działkę o powierzchni 6 800 m2 w Hiszpanii.

Dodatkowe informacje od Bena Bannatyne'a, prezesa Prologis Europe:

"Nasze wyniki za trzeci kwartał 2023 r. są zgodne z naszymi ostatnimi badaniami „Four forces shaping the logistics real estate cycle", z których wynika, że poziom usług ponownie napędza popyt. Widzimy, że potrzeby naszych klientów w zakresie ekspansji sieci, są zakorzenione w możliwości  oferowania szybkości dostaw i szerokiego wyboru produktów dla konsumenta końcowego. 

Nadal pozostajemy konsekwentni w naszej zdolności dostarczania klientom czegoś więcej niż tylko nieruchomości logistycznych – od budowy pod klucz, po naszą platformę Essentials, oferującą elastyczne i skalowalne kompletne indywidualne rozwiązania magazynowe na każdym etapie podróży klienta, niezależnie od tego, gdzie się znajduje.

 Wracamy myślą do naszego bardzo udanego wydarzenia GROUNDBREAKERS 2023. Spostrzeżenia dotyczące automatyzacji i sztucznej inteligencji, siły roboczej w dzisiejszych czasach oraz innowacji w zakresie elektryfikacji floty i energii zostały omówione przez liderów branży i są już dostępne na naszej stronie internetowej. 2 października 2024 r. po raz pierwszy w Europie odbędzie się kolejne wyjątkowe wydarzenie dla liderów i wizjonerów - GROUNDBREAKERS 2024. Liderzy branży spotkają się w Londynie i online, aby podzielić się spostrzeżeniami na najgorętsze tematy definiujące łańcuch dostaw przyszłości."


Dodatkowe zasoby/informacje:

 

O PROLOGIS    
Prologis, Inc. jest globalnym liderem w branży nieruchomości logistycznych, koncentrującym się na rynkach o wysokich barierach i wysokim wzroście. Na dzień 30 czerwca 2023 r. firma posiadała nieruchomości i projekty deweloperskie o łącznej powierzchni około 1,2 miliarda stóp kwadratowych (114 milionów metrów kwadratowych) w 19 krajach lub inwestowała w nie, na zasadzie pełnej własności lub poprzez współinwestycje. Prologis wynajmuje nowoczesne obiekty logistyczne zróżnicowanej bazie około 6700 klientów, głównie w dwóch głównych kategoriach: business-to-business i retail/online fulfillment.

 

STWIERDZENIA DOTYCZĄCE PRZYSZŁOŚCI    
Stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie, które nie stanowią faktów historycznych, są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości w rozumieniu sekcji 27A ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami, oraz sekcji 21E ustawy o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., z późniejszymi zmianami. Te stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na bieżących oczekiwaniach, szacunkach i prognozach dotyczących branży i rynków, na których działamy, a także na przekonaniach i założeniach kierownictwa. Takie stwierdzenia wiążą się z niepewnością, która może znacząco wpłynąć na nasze wyniki finansowe. Słowa takie jak "oczekuje", "przewiduje", "zamierza", "planuje", "uważa", "dąży" i "szacuje", w tym odmiany takich słów i podobnych wyrażeń, mają na celu identyfikację takich stwierdzeń dotyczących przyszłości, które generalnie nie mają charakteru historycznego. Wszystkie stwierdzenia odnoszące się do wyników operacyjnych, zdarzeń lub wydarzeń, których spodziewamy się lub przewidujemy, że wystąpią w przyszłości - w tym stwierdzenia dotyczące wzrostu czynszów i obłożenia, działalności deweloperskiej, wkładu i działalności związanej ze zbyciem, ogólnych warunków w obszarach geograficznych, w których prowadzimy działalność, naszego zadłużenia, struktury kapitałowej i sytuacji finansowej, naszej zdolności do tworzenia nowych przedsięwzięć współinwestycyjnych oraz dostępności kapitału w istniejących lub nowych przedsięwzięciach współinwestycyjnych - są stwierdzeniami wybiegającymi w przyszłość. Stwierdzenia te nie stanowią gwarancji przyszłych wyników i wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością i trudnymi do przewidzenia założeniami. Chociaż uważamy, że oczekiwania odzwierciedlone w jakichkolwiek stwierdzeniach dotyczących przyszłości opierają się na rozsądnych założeniach, nie możemy zagwarantować, że nasze oczekiwania zostaną spełnione, a zatem rzeczywiste wyniki i wyniki mogą się znacznie różnić od tego, co zostało wyrażone lub prognozowane w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Niektóre z czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki i rezultaty obejmują między innymi:

(i) krajowe, międzynarodowe, regionalne i lokalne klimaty gospodarcze i polityczne;    
(ii) zmiany na globalnych rynkach finansowych, stopy procentowe i kursy wymiany walut obcych;    
iii) zwiększona lub nieprzewidziana konkurencja o nasze nieruchomości    
(iv) ryzyko związane z nabywaniem, zbywaniem i zagospodarowywaniem nieruchomości;    
(v) utrzymanie statusu funduszu powierniczego inwestującego w nieruchomości, strukturyzacja podatkowa oraz zmiany w przepisach i stawkach podatku dochodowego;    
(vi) dostępność finansowania i kapitału, utrzymywane przez nas poziomy zadłużenia i nasze ratingi kredytowe;    
(vii) ryzyko związane z naszymi inwestycjami we wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym nasza zdolność do tworzenia nowych wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych;    
(viii) ryzyko związane z prowadzeniem działalności na skalę międzynarodową, w tym ryzyko walutowe;    
(ix) niepewność środowiskowa, w tym ryzyko klęsk żywiołowych;    
(x) ryzyko związane z obecną pandemią koronawirusa; oraz    
xi) dodatkowe czynniki omówione w raportach przekazywanych przez nas do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod nagłówkiem "Czynniki ryzyka".    

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości stwierdzeń dotyczących przyszłości pojawiających się w niniejszym dokumencie, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

Nowszy artykuł
Rewolucyjna zmiana w łańcuchu dostaw, pozytywnie napędzana przez sztuczną inteligencję i czystą energię!

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.