Spoločnosť Prologis, globálny líder v oblasti logistických nehnuteľností, rozširuje svoje britské partnerstvá s charitatívnou organizáciou Cool Earth zameranou na boj proti klimatickým zmenám a so spoločnosťou The Planet Mask, ktorá sa zaoberá certifikáciami udržateľnosti, na celoeurópsku úroveň. Ide o pilotnú iniciatívu zameranú na sledovanie a znižovanie emisií uhlíka počas celej doby životnosti každej z nových budov Prologis. V rámci programu bude Prologis spolupracovať s Cool Earth na financovaní ochrany dažďových pralesov, aby došlo k zmierneniu vplyvu nevyhnutne vyprodukovaných emisií uhlíka pri novej výstavbe v rámci Európy. To pomôže ochrániť pralesy s rozlohou 31-krát väčšou než je veľkosť každej novej budovy.

Vo Veľkej Británii bol Prologis v roku 2008 prvou spoločnosťou v rámci svojho podnikateľského sektora, ktorá predstavila vlastný program na redukciu uhlíkovej stopy. V priebehu uplynulých 12 rokov bolo vo Veľkej Británii certifikovaných 55 stavieb Prologis, čo podľa meraní Planet Mark predstavuje celkovú úsporu CO2 v objeme 300 000 ton.

Ben Bannatyne, prezident Prologis pre Európu, uviedol: „Prologis je vo Veľkej Británii priekopníkom v znižovaní tzv. celoživotnej uhlíkovej stopy vyprodukovanej ako pri prevádzke, tak v priebehu výstavby nových budov. Vďaka dobrému dizajnu stavieb je možné uhlíkovú stopu znížiť, ale nie úplne odstrániť. Vďaka spolupráci s Cool Earth a The Planet Mark sme však dokázali zájsť ešte ďalej a minimalizovali sme mieru nevyhnutne vyprodukovaných emisií uhlíka pri výstavbe každej novej budovy Prologis vo Veľkej Británii. Tým sme pomohli zachrániť už 12 500 akrov dažďového pralesa v Peru a Papui Novej Guinei. Pre predstavu – ide o 50 kilometrov štvorcových, teda zhruba celú rozlohu stredovekého mesta Banská Štiavnica. Teraz, po rozšírení tejto iniciatívy na územie pevninskej Európy, vidíme obrovský potenciál, ako ešte viac prispieť k zníženiu uhlíkovej stopy naprieč Európou a poskytnúť ďalšiu pomoc pre udržateľný rozvoj komunít dažďových pralesov.“

Vďaka spolupráci s Cool Earth Prologis podporuje ľudí žijúcich v dažďových pralesoch a chráni stromy, na ktorých úlohu pri ukladaní uhlíka, produkcii čerstvej vody a poskytovaní zázemia pre pestré spektrum rastlín a živočíchov, sa spolieha celý svet. Prologis pomáha komunitám dažďových pralesov eliminovať 3,5 milióna ton oxidu uhličitého ochranou 3,2 milióna stromov, čím kompenzuje odhadom 600 000 ton vyprodukovaných emisií oxidu uhličitého. V rámci partnerstva Prologis vzdeláva prostredníctvom workshopov o udržateľnosti 7 500 žiakov škôl v blízkosti svojich logistických parkov. Tieto workshopy, ktoré boli realizované ako súčasť projektu Eden, sú miestnym školám ponúkané zdarma a ich cieľom je pomôcť deťom pochopiť dôležitú rolu, ktorú môžu zohrať pri ochrane planéty.

 „Organizácii Cool Earth prispievame na začiatku výstavby každého nového projektu práve preto, že dažďový prales je zraniteľný a my chceme k ochrane tohto ekosystému prispieť čo najskôr,“ dodal Ben Bannatyne.

Hoci sa na prvý pohľad môže zdať, že ochrana dažďových pralesov s výstavbou logistických nehnuteľností v Európe nesúvisí, podľa Bena Bannatyna musíme všetci svojim dielom prispieť k ich zachovaniu. „V rámci vytvárania premyslenej celosvetovej záchrannej siete pre našu planétu je podpora miestnych ľudí pri ochrane dažďového pralesa tou najmúdrejšou a najpozitívnejšou aktivitou v prospech klímy. Stromy dažďového pralesa blokujú štvrtinu svetových emisií uhlíka, sú domovom viac než šiestich miliónov druhov rastlín a živočíchov a vytvárajú ekosystém, ktorý je kľúčový pre prežitie nás všetkých. Partnerstvo s organizáciou Cool Earth nám umožňuje ďalej v praxi uplatniť komplexný vedecky založený prístup, ktorý má za cieľ zmierniť zmeny klímy a zároveň má značný prínos pre spoločnosť, kultúru i biologickú rozmanitosť.“

Prologis oznámil rozšírenie svojich ekologických aktivít pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (5. júna 2020). Tento krok je súčasťou cieľa spoločnosti zvýšiť štandardy udržateľnosti v celom európskom odvetví priemyselných nehnuteľností a podporiť kampaň Decade of Action Organizácie Spojených národov.

Matthew Owen, riaditeľ Cool Earth, charitatívnej organizácie pre klimatické zmeny, povedal: „Spoločnosť Prologis významne prispieva k udržateľnému rozvoju sledovaním a celoživotným znižovaním emisií uhlíka pri prevádzke budov. Žiadny iný developer tak ďaleko nezašiel.“

 „Nachádzame sa v desaťročí, keď je nutné konať, čo dokazuje i názov kampane Decade of Action – každá inštitúcia a každý jednotlivec sa musia správať v prospech celej spoločnosti, riešiť zmenu klímy a snažiť sa zvrátiť úbytok biodiverzity. Aby sme mali šancu zastaviť globálne otepľovanie na úrovni 1,5°C, je treba do roku 2030 znížiť emisie uhlíka o 50 percent. Tento rok musí byť začiatkom desaťročia ambicióznych skutkov, ktoré pomôžu naplniť vytýčené globálne ciele do roku 2030.“

Steve Malkin, generálny riaditeľ Planet First a zakladateľ The Planet Mark, povedal: „Záväzok Prologis v oblasti udržateľnosti je dôkazom, že ide o skutočného lídra na trhu, ktorý svojou činnosťou pomáha zvyšovať štandardy v celom odvetví. Pevne dúfame, že ostatní budú nasledovať príklad spoločnosti Prologis, aby sa v priebehu nasledujúcich 10 rokov stal tento svet, domov celej našej civilizácie, šťastnejším, bezpečnejším a udržateľnejším.“

Slovensko
Starší článok
Za pozornosť venovanú tomu najdôležitejšiemu získal Prologis ocenenie Best European Developer Brand

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.