Veríme, že najlepšie skúsenosti vznikajú na základe spolupráce. Či už ide o nadštandardnú podporu našich zákazníkov v časoch, keď nás najviac potrebujú alebo o to, že im vychádzame v ústrety v najrôznejších ohľadoch, prioritou Prologis je vždy pochopiť potreby zákazníkov a partnerov, aby sme im mohli poskytovať riešenia, ktoré sa v budúcnosti osvedčia a budú presahovať hranice štyroch stien a striech každej z našich budov.

Vďaka čisto prozákazníckemu prístupu v kombinácii s dôrazom na inovácie nikdy nezabúdame na to, čo tvorí základy trvajúcich partnerstiev. To nám pomáha vytvárať priestory a miesta, kde naši zákazníci môžu prosperovať, kam sa ich zamestnanci radi vracajú do práce a kde môže rozkvitať nielen príroda, ale i miestne komunity.

Kvalitu našej práce v oblasti developmentu a pozornosť venovanú zákazníkom, environmentálnym, sociálnym a správnym (ESG) témam nedávno ocenila aj odborná verejnosť. Nemecká organizácia European Real Estate Brand (REB) Institute nás 28. mája vymenovala za najznámejšiu značku logistických nehnuteľností v Európe za rok 2020. Po posúdení viac než 1 000 realitných spoločností pôsobiacich v Európe získal Prologis od REB aj ocenenia v dvoch regionálnych kategóriách (Benelux a stredná a východná Európa) ako najsilnejšia značka pôsobiaca v oblasti logistických nehnuteľností. „Pri formovaní profilu značky Prologis v európskom regióne sa sústavne zameriavame na oblasti, ktoré nás definujú a zároveň odlišujú. V rámci tejto stratégie plošne implementujeme komunikáciu založenú na emóciách a základných hodnotách. Vďaka tomu je Prologis považovaný za autentickú a zároveň rozpoznateľnú značku. Sme potešení, že to vnímajú aj naši regionálni partneri a Prologis si spájajú s integritou a dôveryhodnosťou. To je pre nás veľkou motiváciou pokračovať na tomto trhu v budovaní silného a výnimočného brandu,“ povedala Marta Tęsiorowska, viceprezidentka a riaditeľka marketingu a komunikácie pre Európu.

 „Vidíme, že dvojročná cesta, ktorou sme sa vydali po našej nominácii v roku 2018, viedla tým správnym smerom. Toto uznanie je dôkazom, že zameranie na služby interným a externým zákazníkom je zásadným faktorom pri budovaní špičkového profilu značky. Základom stratégie nášho brandu je záväzok vybudovať si silné vzťahy so všetkými našimi partnermi a zamestnancami, a to na základe dialógu a pochopenia. Pozornosť venovaná týmto nevyhnutným, najdôležitejším základom je kľúčová pri poskytovaní udržateľných, inovatívnych a dátovo založených riešení, ktoré tvoria pridanú hodnotu v podnikaní našich zákazníkov,“ povedal Ben Bannatyne, prezident Prologis pre Európu.

Real Estate Brand Value Study je najrozsiahlejšia empirická štúdia o značkách na európskom realitnom trhu, ktorá je východiskom pre zostavovanie indexu 100 najlepších developerov, realitných investorov, maklérov a integrovaných správcov nehnuteľností v Európe. Výskum každoročne monitoruje vývoj kľúčových ukazovateľ výkonnosti, a na jeho základe vyhodnocuje pozíciu jednotlivých realitných spoločností na európskom trhu.

 

Starší článok
Logistické nehnuteľnosti a COVID-19: Zmeny v dodávateľskom reťazci vytvárajú podmienky pre vznik nového dopytu
Novší článok
Prologis spúšťa celoeurópsky program na znižovanie uhlíkovej stopy a ochranu dažďových pralesov

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.