Společnost Prologis, globální lídr v oblasti logistických nemovitostí, rozšiřuje svá britská partnerství s charitativní organizací Cool Earth zaměřenou na boj s klimatickými změnami a se společností The Planet Mark, jež se zabývá certifikací udržitelnosti, na celoevropskou úroveň. Jedná se o součást pilotní iniciativy zaměřené na sledování a snižovaní emisí uhlíku po dobu životnosti každé z nových budov Prologis. V rámci programu bude Prologis spolupracovat s Cool Earth na financování ochrany deštných pralesů, aby došlo ke zmírnění vlivu nezbytně vyprodukovaných emisí uhlíku při nové výstavbě na území Evropy, čímž pomůže ochránit pralesy s rozlohou 31krát větší, než je velikost každé nové budovy.

Ve Velké Británii byl Prologis v roce 2008 první společností z oboru, která představila svůj vlastní program pro snižování uhlíkové stopy. V průběhu uplynulých 12 let bylo ve Spojeném Království certifikováno 55 staveb Prologis, což podle měření The Planet Mark představuje celkovou úsporu emisí CO₂ v objemu 300 000 tun.

Ben Bannatyne, prezident Prologis pro Evropu, uvedl: „Prologis je ve Velké Británii jak průkopníkem ve snižování tzv. celoživotní uhlíkové stopy vyprodukované při provozu budov, tak ve snižování množství uhlíku vznikajícího v průběhu jejich výstavby. Díky dobrému designu staveb lze uhlíkovou stopu snížit, ale nelze ji úplně odstranit. Ve spolupráci s Cool Earth a The Planet Mark jsme mohli jít ještě dál a minimalizovali jsme míru nezbytně vyprodukovaných emisí uhlíku při veškeré výstavbě ve Velké Británii. Díky tomu jsme pomohli zachránit už 12 500 akrů deštného pralesa v Peru a Papui Nové Guineji. Pro představu – jedná se o 50 čtverečních kilometrů, tedy zhruba rozlohu lesů na území Prahy. Nyní, po rozšíření této iniciativy na pevninskou Evropu, vidíme obrovský potenciál, jak ještě více přispět ke snížení uhlíkové stopy napříč Evropou a poskytnout další pomoc pro udržitelný rozvoj komunit deštných pralesů.“

Ve spolupráci s Cool Earth Prologis podporuje lidi žijící v deštných pralesích a chrání stromy, na jejichž roli při ukládání uhlíku, produkci čerstvé vody a poskytnutí zázemí pro pestré spektrum druhů rostlin a zvířat spoléhá celý svět. Prologis pomáhá komunitám deštných pralesů eliminovat 3,5 milionu tun oxidu uhličitého ochranou 3,2 milionu stromů, čímž kompenzuje produkci odhadem 600 000 tun emisí oxidu uhličitého. V rámci partnerství společnost také prostřednictvím workshopů o udržitelnosti vzdělávala 7 500 žáků škol v blízkosti svých logistických parků. Tyto workshopy, které byly realizovány jako součást projektu „Eden“, jsou lokálním školám nabízeny zdarma a jejich cílem je pomoci dětem pochopit důležitou roli, kterou mohou sehrát při ochraně planety.

„Organizaci Cool Earth přispíváme na začátku výstavby každého nového projektu právě proto, že deštný prales je zranitelný a my chceme k ochraně tohoto ekosystému přispět co nejdříve," dodal Ben Bannatyne.

I když se na první pohled může zdát, že ochrana deštných pralesů s výstavbou logistických nemovitostí v Evropě nesouvisí, podle Bena Bannatyna musíme všichni svým dílem přispět k jejich zachování. „V rámci vytváření pomyslné záchranné sítě pro naši planetu je podpora místních lidí při ochraně deštného pralesa tou nejmoudřejší a nejpozitivnější aktivitou pro klima. Stromy deštného pralesa blokují čtvrtinu světových emisí uhlíku, jsou domovem více než šesti milionů druhů rostlin a živočichů a vytvářejí ekosystém, který je zásadní pro přežití nás všech. Partnerství s organizací Cool Earth nám umožňuje dále v praxi uplatnit komplexní vědecky založený přístup, který má za cíl zmírnit změny klimatu a zároveň má značný přínos pro společnost, kulturu i biologickou rozmanitost.“

Prologis oznámil rozšíření svých ekologických aktivit u příležitosti Světového dne životního prostředí (5. června 2020) coby součást cíle zvýšit standardy udržitelnosti v celém evropském odvětví průmyslových nemovitostí a podpory kampaně Decade of Action Organizace Spojených národů.

Matthew Owen, ředitel Cool Earth, charitativní organizace pro klimatické změny, řekl: „Společnost Prologis významně přispívá k udržitelnému rozvoji sledováním a celoživotním snižováním emisí uhlíku při provozu budov. Žádný jiný developer tak daleko nezašel.“

„Nacházíme se v desetiletí, kdy je nutné jednat, což vyjadřuje i název kampaně Decade of Action každá instituce a každý jednotlivec musí svým chováním přispět celé společnosti, řešit změnu klimatu a snažit se zvrátit úbytek biologické rozmanitosti. Abychom měli šanci zastavit globální oteplování na úrovni 1,5°C, je třeba do roku 2030 snížit emise uhlíku o 50 procent. Letošek musí být začátkem desetiletí ambiciózních skutků, které pomohou dosáhnout těchto globálních cílů do roku 2030.“

Steve Malkin, generální ředitel Planet First a zakladatel The Planet Mark, řekl: „Závazek Prologis v oblasti udržitelnosti je důkazem, že jde o skutečného lídra v oboru, který svou činností pomáhá zvyšovat standardy v celém odvětví. Velmi doufáme, že ostatní budou následovat příklad společnosti Prologis, aby se během příštích 10 let stal tento svět, domov celé naší civilizace, šťastnějším, bezpečnějším a udržitelnějším.“

Praha
Starší článek
Za pozornost věnovanou tomu nejdůležitějšímu získal Prologis ocenění Best European Developer Brand

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.