Keď náš dlhoročný zákazník potrebuje novú budovu na mieru, ktorá by spĺňala náročné potreby logistiky, vie, že sa na nás môže spoľahnúť. A tak to bolo aj v prípade Kuehne+Nagel. Pre globálneho poskytovateľa špedičných služieb sme v našom parku Ruda Śląska zaistili 11 079 metrov štvorcových skladov s chladiacim systémom.

Kuehne+Nagel zabezpečuje komplexné logistické služby v rôznych odvetviach, od leteckého priemyslu až po medicínu a farmáciu, a jej úplne nová budova na mieru v Prologis Park Ruda Śląska je takmer rovnako inovatívna ako samotná spoločnosť. Budova ponúka riešenia, ktoré spĺňajú prísne požiadavky na obsluhu koncových zákazníkov prostredníctvom dodávateľských reťazcov so špecifickými teplotnými nárokmi. Ďalej boli vybudované skladovacie priestory s teplotou 4 až 6 °C, s plochou viac ako 10 000 metrov štvorcových a maximálnou výškou 12,4 metra. Reguláciu teploty zaručujú pokročilé systémy pre izoláciu a riadenie tepla. Všetky nové budovy spoločnosti Prologis majú certifikáciu BREEAM na úrovni „Good“ alebo vyššej, a preto ani tá pre Kuehne+Nagel nebude výnimkou.

„Nový sklad nám umožní v rámci distribučného harmonogramu zabezpečiť čo najkratšiu cestu produktov na pulty supermarketov. Budova spĺňa naše prísne požiadavky na prevádzkovú efektivitu a potrebnú infraštruktúru, rovnako ako na udržateľnosť, ktorá je základom nášho podnikania. Spoločnosť Prologis sa tiež postarala o to, aby bola budova skvelým miestom pre prácu a trávenie času našich zamestnancov,“ hovorí Christophe Le Corre, riaditeľ zmluvnej logistiky spoločnosti Kuehne+Nagel v Poľsku.

„Zo spolupráce s našim dlhoročným zákazníkom na tak ambicióznom projekte máme veľkú radosť,“ komentuje Leonard Kubanek, riaditeľ projektového manažmentu Prologis v Poľsku. „Vzájomná výmena poznatkov a pochopenie na oboch stranách boli skvelé a sme radi, že sme takto špecifické požiadavky mohli splniť. Spoločnosť Kuehne+Nagel má teraz k dispozícii budovu na mieru s riešeniami, vďaka ktorým je prevádzka maximálne účinná, efektívna a udržateľná.“

Okrem najefektívnejšieho logistického modelu budú mať zamestnanci spoločnosti Kuehne+Nagel k dispozícii aj riešenie podporujúce ich wellbeing a ochranu životného prostredia. Automatizované LED osvetlenie bude v kombinácii s prirodzeným denným svetlom pozitívne ovplyvňovať zdravie zamestnancov aj spotrebu energií. Budova je navyše vybavená ekologickým solárnym systémom ohrevu pitnej vody v kancelárskych priestoroch.

Prologis Park Ruda Śląska sa nachádza priamo pri diaľnici A4 v smere na Vroclav a Krakov a predstavuje prosperujúce moderné logistické centrum v lokalite revitalizovaného brownfieldu s modernými skladmi a inovatívnymi riešeniami. Všetci naši zákazníci majú k dispozícii priestory pripravené na budúcnosť, ktoré je možné ďalej rozširovať a prispôsobovať ich podnikaniu.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.