Riadenie dodávateľského reťazca, v celej jeho komplexnosti od začiatku až do konca, je náročným podnikaním, a preto sa spoločnosť Yusen Logistics už v roku 2007 rozhodla pre dlhodobú spoluprácu s Prologis. Yusen Logistics využíva svoje poznatky, kvalitu služieb a inovácií k udržateľnému rastu, s cieľom stať sa popredným poskytovateľom logistických služieb pre dodávateľské reťazce.

Ukážkovým príkladom úspešnej spolupráce je nedávna expanzia Yusen. Pre spoločnosť so sídlom v Tokiu, ktorá sa chcela presunúť do väčšej budovy v rámci parku Wrocław IV, postavil Prologis v roku 2019 novú budovu s rozlohou 18 300 metrov štvorcových, a to včas a v rámci dohodnutého rozpočtu.

Nová budova bola navrhnutá na mieru, aby vyhovovala podnikaniu zákazníka a umožnila mu optimalizovať svoju prevádzku efektívnym využitím skladovacích priestorov.  Zlepšenie podmienok spočíva napríklad v nadštandardnej hĺbke budovy, ktorá presahuje 130 metrov, v dodatočnom osvetlení priestorov na nakládku, LED svietidlách v celej budove, v zriadení miestnosti pre batérie, prístrešku na palety, ako aj mostovej váhy pre nákladné vozidlá.

Inovatívna spoločnosť požaduje podobné kvality aj od svojich dodávateľov − budova je preto vybavená inteligentným meracím systémom na vzdialené monitorovanie a kontrolu spotreby energií a platformou Singu Facility Management. Pohodlie personálu Yusen je zabezpečené dostatočným množstvom parkovacích miest pri novej budove a kancelárskym priestormi umožňujúcimi plynulé presuny zamestnancov, vodičov aj administratívnych pracovníkov.

„Náš dlhodobý vzťah so spoločnosťou Prologis je založený na trvácnom partnerstve a úzkej spolupráci. Od roku 2007 sa nám darí úspešne rozvíjať podnikanie v Prologis Park Wroclaw IV, takže naše rozhodnutie rozšíriť prevádzku práve v tomto parku bolo prirodzeným krokom,“ povedal Marek Więckowicz, výkonný riaditeľ Yusen Logistics.

„Udržiavanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi, tak ako napríklad s Yusen Logistics už od roku 2007, je našou prioritou rovnako ako pokrývanie všetkých zákazníckych potrieb umožňujúcich rast ich podnikania. Rozhodnutie spoločnosti Yusen Logistics rozšíriť svoju činnosť v našom parku je dôkazom spokojnosti so súčasnou lokalitou a dôvery vloženej do nášho vzájomného vzťahu,“ povedala Magdalena Kostjan, manažérka leasingu Prologis pre Poľsko.

Poloha Prologis Park Wrocław IV je kľúčová pre pôsobenie spoločnosti Yusen, ktorá sa zaoberá všetkými spôsobmi prepravy, vrátane medzinárodnej expedície, skladovania, správy prepravy nákladu z miesta jeho pôvodu, prepravy nadrozmerného nákladu, ale aj vývojom a riadením riešení na mieru v oblasti dodávateľského reťazca.

Prologis Park Wrocław IV sa nachádza v lokalite, ktorá je pre rozširovanie podnikania firmy Yusen ideálna. Vďaka polohe len 35 kilometrov od centra mesta Vroclav a pri diaľnici A4 (Berlín – Vroclav – Krakov – Ukrajina)  park ponúka rýchle a jednoduché spojenie s najväčšími populačnými centrami v Poľsku a naprieč Európou. Komfortné možnosti dochádzania z Vroclavu tiež poskytujú prístup k vzdelanej pracovnej sile, ktorá je dnes pre firmy jedným z kľúčových faktorov rozhodujúcich o lokalite ich podnikania.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.