annual report

„Výročná správa za rok 2021 nepoukazuje len na rozsah a vplyv nášho podnikania, ale tiež na rastové faktory, vďaka ktorým sa nám darí dosahovať výnimočné výsledky. Už dávnejšie sme sa rozhodli nereagovať len na externé vplyvy, ale sami aktívne konať. Dokážeme tak ponúknuť našim zákazníkom špičkové služby a našim akcionárom a investorom zaručiť maximálnu návratnosť. Tento rok priniesol rekordné výsledky. My sme však optimistickí a veríme, že to najlepšie nás ešte len čaká,“ hovorí Ben Bannatyne, prezident spoločnosti Prologis Europe.

Keďže svet už druhý rok bojuje s pandémiou COVID-19 a výrazným narušením globálnych dodávateľských reťazcov, spoločnosť Prologis prišla s novým spôsobom, ako pomôcť zákazníkom, zamestnancom a miestnym komunitám.

Svedčí o tom práve zverejnená výročná správa spoločnosti Prologis za rok 2021. Prečítajte si celý komentár spoluzakladateľa, generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Hamida R. Moghadam na webe Prologis.com alebo si pozrite audiovizuálny záznam.

Kľúčové zistenia:

Rekordný rok

Rok 2021 bol najsilnejším rokom v histórii našej spoločnosti vďaka charakteristikám nášho portfólia a jedinečného obchodného modelu. Výzvy, ktorým sme čelili – a ktoré sme úspešne prekonali napriek náročným podmienkam na celom svete – ukázali, čím sa Prologis na trhu odlišuje. Vďaka rekordne nízkej neobsadenosti priestorov a rastúcemu trhovému nájomnému, ktoré stále nevykazuje známky spomalenia, je naše portfólio s rozlohou 1 miliardy štvorcových metrov pripravené slúžiť potrebám našich zákazníkov.

Unikátne rastové faktory

Náš tím pre rozloženie kapitálu pozostáva z najlepších odborníkov v odvetví a neustále hľadá nové a kreatívne spôsoby, ako rozšíriť naše portfólio na najžiadanejších logistických trhoch na svete. Strategická alokácia kapitálu je neoddeliteľnou súčasťou nášho obchodného modelu. Zaznamenali sme tiež mimoriadny dopyt po našich fondoch, ktoré naďalej prinášajú vysoké výnosy. 

diagramSK

Investície do komunít

Byť dobrým susedom pre nás znamená prekročiť rámec štyroch stien a strechy našich budov a poskytovať služby a riešenia, ktoré hmatateľne ovplyvňujú životy jednotlivcov a prosperitu komunít. Príkladom je rozšírenie našej iniciatívy Prologis Community Workforce Initiative (CWI).

Investujeme čas a zdroje do školení zamestnancov, obnoviteľných zdrojov energie, infraštruktúry vozidiel s nulovými emisiami a ďalších oblastí. Prinášame nové pracovné miesta, nové zdroje príjmov a ekologickejšiu logistickú infraštruktúru v oblastiach, kde pôsobíme.

Myšlienkový líder v praxi

Vďaka našej jedinečnej pozícii na trhu môžeme našim najdôležitejším zákazníkom, portfóliovým spoločnostiam a komunitným partnerom pomôcť sláviť nové míľniky.

Kultúra a talent: základy spoločnosti Prologis

Zamestnanci sú kľúčoví, aby bola naša firma naďalej špičkou v oblasti logistiky a priemyselných nehnuteľností. Minulý rok sme privítali stovky nových kolegov.

Tešíme sa na to, čo prinesie budúcnosť

Hoci bol rok 2021 rekordný, väčšina z toho plynúcich benefitov sa plne prejaví až v budúcnosti. To nám dáva jasný prísľub ďalšieho rastu. Môžeme s istotou povedať, že naše najlepšie roky ešte len prídu.

 

Novší článok
Analytická spoločnosť Shim-Pol je prvým nájomcom budovy 2 v Prologis Park Warsaw-Żerań

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.