annual report

„Nasz raport roczny 2021 pokazuje, że to co nas wyróżnia to skala, zasięg oraz unikatowe na rynku rozwiązania wspierające biznes. Dzięki nim jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom najwyższej jakości usługi w branży, a naszym udziałowcom i inwestorom – maksymalne zyski. Pomimo tego, że był to rekordowy rok, jesteśmy przekonani, że najlepsze dopiero przed nami” – Ben Bannatyne, prezes Prologis na Europę.

Podczas gdy świat zmagał się z drugim rokiem pandemii COVID-19 i znacznymi zakłóceniami w globalnym łańcuchu dostaw, Prologis znalazł nowe sposoby, by pomóc klientom, pracownikom i społecznościom lokalnym. Potwierdza to opublikowany właśnie Raport Roczny Prologis 2021. Wyniki raportu komentuje Hamid R. Moghadam, współzałożyciel, dyrektor generalny i prezes Prologis – treść listu i towarzyszący mu materiał wideo można obejrzeć na Prologis.com (dostępne w języku angielskim).

 

Kluczowe wnioski:

Rekordowy rok

Dzięki wyjątkowemu portfolio oraz naszemu modelowi biznesowemu, rok 2021 był najlepszym rokiem w historii firmy. Wyzwania, którym musieliśmy stawić czoła i którym sprostaliśmy, w kolejnym trudnym dla całego świata roku, pokazały, co wyróżnia Prologis na rynku. Przy rekordowo niskim poziomie pustostanów i rosnących czynszach rynkowych, które nie wykazują oznak spowolnienia, nasze portfolio o powierzchni 93 mln m2 jest przygotowane do zaspokajania potrzeb naszych klientów.

Przewagi konkurencyjne / Wyróżniki

Nasz zespół Capital Deployment specjalizuje się w znajdowaniu nowych, kreatywnych sposobów poszerzania naszej oferty na najbardziej pożądanych rynkach logistycznych na świecie. Działalność Strategic Capital jest integralną częścią naszego modelu biznesowego. Strategic Capital odnotował ogromny popyt na nasze fundusze inwestycyjne, które nadal zapewniają wysokie stopy zwrotu.

Podstawa: najlepsza platforma nieruchomości

annual_report

Inwestycje w społeczności

Dla nas bycie dobrym sąsiadem oznacza wykraczanie poza to, co jest jedynie niezbędne do świadczenia usług. Podejmujemy działania, które w konkretny sposób wpływają na jakość życia jednostek i społeczności. Na przykład rozszerzyliśmy naszą Lokalną Inicjatywę Społeczną na Rzecz Pracowników (Prologis Community Workforce Initiative – CWI). Inwestujemy nasz czas i zasoby w szkolenia, energię odnawialną, infrastrukturę dla pojazdów o zerowej emisji spalin oraz inne wspólne działania. Wszystko to wpływa na duże zainteresowanie naszą ofertą i jest doceniane przez naszych aktualnych i przyszłych klientów. Kreujemy nowe możliwości społecznościom, w których żyjemy i pracujemy. Tworzymy warunki do powstawania nowych pracy czy generowania nowych źródeł przychodów oraz dostarczamy bardziej ekologiczną infrastrukturę logistyczną.

Wytyczanie nowych szlaków: przywództwo w działaniu

Wykorzystaliśmy naszą pozycję lidera w branży, by wspierać naszych klientów, partnerów biznesowych i społecznych w rozwoju ich biznesów i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Kultura i talenty: fundament Prologis

Nasi pracownicy na całym świecie odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu pozycji lidera w branży. Dzięki nim nadal tworzymy i dostarczamy wartości wykraczające poza nasze nieruchomości. W ubiegłym roku powitaliśmy w firmie setki nowych pracowników.

Patrząc w przyszłość

Mimo że rok 2021 był rekordowy, to wypracowane przewagi i korzyści płynące z doświadczeń minionego roku zagwarantują nam dalszy rozwój i perspektywę wzrostów. Możemy z całą pewnością stwierdzić, że najlepsze lata są jeszcze przed nami.

 

Starszy artykuł
Prologis jeszcze bliżej natury. We wrocławskim parku Prologis stanęły budki dla jeży, nietoperzy i owadów.
Nowszy artykuł
Shim-Pol –firma z branży analitycznej - pierwszym najemcą nowego budynku DC2 w Prologis Park Warsaw-Żerań

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.