Strategic Partnership

 

Záleží nám na tom, akým spôsobom ovplyvňujeme našich zamestnancov, zákazníkov, investorov, dodávateľov a komunity, v ktorých pôsobíme. Naším cieľom je so všetkými týmito skupinami vytvoriť pevné, na úprimnosti založené vzťahy, z ktorých môžu ťažiť obe strany. Veríme v silu dobrých susedských vzťahov a úzke väzby, ktoré máme s obcami v okolí našich parkov, nám umožňujú zlepšovať pohľad miestnych komunít na rast a rozvoj nášho podnikania. Vďaka tomu potom môžeme našim zákazníkom poskytovať služby na ešte vyššej úrovni.

V Prologis Park Budapest-Harbor, ktorý zaberá plochu 141 400 metrov štvorcových, pracuje vyše 1 000 zamestnancov 20 rôznych spoločností. Park tak významne prispieva k lokálnej zamestnanosti. V októbri roku 2017 náš maďarský tím uzavrel strategickú dohodu s miestnym zastupiteľstvom obce Budafok-Tétény na území budapeštianskej mestskej časti 22. V rámci spolupráce sa miestna samospráva zameriava na podporu a rozvíjanie príležitostí vo vzťahoch k spoločnostiam, ktoré na území dištriktu pôsobia. Súčasťou dohody je aj vyhradenie úradníka, ktorý nám je k dispozícii vo veciach vybavovania úradných náležitostí a v procese zjednodušenej administratívy týkajúcej sa našej výstavby. To nám dovoľuje realizovať projekty pre našich zákazníkov v skrátenom časovom horizonte.

Starší článok
Čo je vnútri, to sa počíta – dizajn logistických nehnuteľností, ktorý popri funkčnosti myslí aj na človeka

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.