Prologis Park Tilburg

 

Bol vytvorený nový štandard certifikácie pre logistické nehnuteľnosti – WELL Certified™ Gold. A naša budova 5 v holandskom Tilburgu sa stala prvým skladom na svete, ktorý práve ocenenie WELL na úrovni GOLD získal. Navyše je len jednou z dvoch logistických budov, ktoré doposiaľ certifikáciu WELL dostali.

Zatiaľ čo sa väčšina hodnotiacich systémov u budov zameriava čisto na ich environmentálnu stránku, štandardy certifikácie WELL Building sa orientujú na sociálnu udržateľnosť prostredníctvom dizajnu a správy budovy. To všetko s cieľom zaistiť zdravie, pohodlie a kvalitu života v pracovnom prostredí. Inými slovami, od začiatku výstavby je braný ohľad na užívateľov budovy, ktorí sú postavení do stredu uvažovania o dizajne priemyselných nehnuteľností.

Viac než len štyri steny a strecha

Tilburg DC5 je významná budova s celkovou rozlohou 25 800 metrov štvorcových postavená na mieru pre nášho dlhodobého medzinárodného zákazníka spoločnosť PantosLogistics. Interiér aj exteriér budovy vznikli ako jediný celok so spoločnými priestormi a vybavením pre všetkých zamestnancov. Každý komponent návrhu budovy prešiel dôkladným hodnotením výkonnosti. Vďaka tomu je certifikácia Medzinárodného inštitútu WellBuilding (IWBI) skutočnou pečaťou kvality.

Prologis na pilotnom projekte s IWBI veľmi úzko spolupracoval, aby mohli byť definované zásadné hodnotiace kritéria pre priemyselné nehnuteľnosti. Certifikácia na úrovni GOLD je získaná pri predpoklade splnenia všetkých prerekvizít dosiahnutia úrovne WELL a vtedy, ak aspoň 40 % prvkov budovy slúžiacich k optimalizácii jej prostredia vyhovie stanoveným požiadavkám. Zároveň sme sa stali súčasťou WELL Portfólio IWBI za účelom integrácie princípov WELL do našich logistických nehnuteľností, čo je ďalším dokladom nášho vedúceho postavenia na poli iniciatív v prospech životného prostredia a firemnej kultúry založenej na spoločenskej zodpovednosti.

Pridaná hodnota pre zákazníkov

Zohľadnenie zdravia a pohodlia užívateľov dizajnu budovy je reflexiou nášho dlhodobého inovatívneho zamerania na udržateľnosť a toho, ako ju plne integrujeme do našej na zákazníkov orientovanej obchodnej stratégie. Vytvorením vyrovnaného a zdravého pracovného prostredia sme schopní poskytovať unikátnu pridanú hodnotu najdôležitejšiemu zdroju našich zákazníkov – ich zamestnancom.

Najnovšia štúdia nášho výskumného oddelenia Prologis Research na tému stratégií k udržaniu pracovnej sily zaradil dostupnosť pracovnej sily medzi faktormi, ktoré našim zákazníkom spôsobujú najväčšie obavy. Jednou z výhod veľkosti nášho globálneho portfólia je možnosť testovať nápady a rozvíjať nové spôsoby myslenia. Sústredíme sa na elimináciu „bolestivých miest“ podnikania našich zákazníkov a neustále vytvárame zmysluplné iniciatívy, ako je práve zlepšenie zdravia a pohodlia zamestnancov tak, aby sme udržali zákazníkov o krok vpred pred budúcnosťou.

Pilotné projekty, ako je nastavenie štandardov WELL pre logistické nehnuteľnosti, sú ďalším krokom k výstavbe skladov budúcnosti. Tilburg DC5 opäť posunul možnosti udržateľnej výstavby nielen zameraním na environmentálne dopady, ale tiež vytvorením návodov k hodnoteniu ich sociálnych aspektov.

Starší článok
Rozhodnutie spoločnosti Plzenský Prazdroj rozšíriť svoje distribučné aktivity do nového plzenského parku Prologis má ráz.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.