spolehlivy_zamestnavatel
 

Spoločnosť Prologis sa už druhý rok po sebe umiestnila v rebríčku najlepších zamestnávateľov v Poľsku a získala titul Spoľahlivý zamestnávateľ roka 2022 za vysoký štandard podmienok pre zamestnancov a vytváranie príležitostí pre rozvoj zamestnancov.

Hlavným kritériom pre výber víťazov je široko chápaná „kvalita zamestnávateľa“. Hodnotiaca komisia posudzuje aspekty, ako je dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov alebo nariadení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, včasné vyplácanie miezd, sociálne podmienky, možnosti vzdelávania zamestnancov alebo ich kariérneho rastu, ako aj dynamiku ľudských zdrojov v spoločnosti.

„Teší nás, že odhodlanie spoločnosti Prologis vytvárať priateľské a podnetné pracovné prostredie získalo ocenenie. Naše podnikanie je postavené na ľuďoch, takže titul potvrdzujúci, že sme dobrým zamestnávateľom, je pre nás mimoriadne cenný,“ hovorí Lidia Jesiotr, partnerka v poľskom tíme Prologis pre ľudí a kultúru.

Súťaž Spoľahlivý zamestnávateľ roka bola vytvorená s cieľom vybrať a oceniť spoločnosti vyznačujúce sa príkladnou politikou ľudských zdrojov, ktorá sa premieta do vysokokvalitných produktov alebo služieb. Tento rok sa konal jej 20. ročník.

Titul Spoľahlivý zamestnávateľ roka 2022 sa pripája k širokej škále ocenení a vyznamenaní, ktoré spoločnosť Prologis ako zamestnávateľ získala od externých inštitúcií aj od samotných zamestnancov. Tituly Etická spoločnosť, Priateľské pracovisko, Spoľahlivý zamestnávateľ a Skvelé miesto pre prácu sú len výberom ocenení, ktoré potvrdzujú, že úspech je... Made in Prologis.

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.