polehlivy_zamestnavatel
 

Společnost Prologis se podruhé za sebou zařadila mezi nejlepší zaměstnavatele v Polsku a získala titul Spolehlivý zaměstnavatel roku 2022. Udělen jí byl za vysoké standardy zázemí pro zaměstnance, zajištění bezpečných pracovních podmínek i vytváření příležitostí pro rozvoj zaměstnanců.

Hlavním kritériem pro výběr vítězů ocenění je široce pojímaná „kvalita zaměstnání". Hodnoticí komise posuzuje aspekty, jako je dodržování pracovněprávních předpisů či pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včasné výplaty, sociální podmínky, možnosti vzdělávání zaměstnanců nebo kariérního růstu, jakož i dynamiku lidských zdrojů ve společnosti.

„Těší nás, že byl závazek společnosti Prologis vytvářet přátelské a na rozvoj orientované pracovní prostředí takto oceněn. Na lidech stojí naše podnikání, proto je pro nás titul potvrzující, že se nám daří být dobrým zaměstnavatelem, obzvláště cenný,“ říká Lidia Jesiotr, partnerka v polské pobočce společnosti Prologis pro lidi a kulturu.

Soutěž Spolehlivý zaměstnavatel roku byla vytvořena za účelem vybrat a ocenit společnosti, které se vyznačují příkladnou personální politikou, jež se promítá do vysoké kvality produktů či služeb. Letos se konal její dvacátý ročník.

Titul Spolehlivý zaměstnavatel roku 2022 se řadí k široké škále ocenění a vyznamenání, která společnost Prologis jako zaměstnavatel získala, a to jak od externích subjektů, tak od samotných zaměstnanců. Tituly Etická firma, Přátelské pracoviště, Spolehlivý zaměstnavatel či Skvělé místo pro práci jsou jen výběrem z ocenění, která potvrzují, že úspěch je... Made in Prologis.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.