Science Based Targets

Na dôkaz postavenia Prologis ako odvetvového lídra v oblasti ESG (ekologických, sociálnych a korporátnych kritérií) sa spoločnosť zaviazala k naplneniu vedecky podložených cieľov (SBT) s účelom podniknúť okamžité opatrenia potrebné na riešenie zmien klímy. SBT, zaštítené Iniciatívou vedecky podložených cieľov (SBTi), sú medzinárodne uznávaným prístupom, ako na základe vedeckých zistení pomôcť spoločnostiam vytvárať plány na zníženie emisií skleníkových plynov.

Podľa najnovšej správy Medzivládneho panelu pre zmeny klímy (IPPC) sú okamžité riešenia potrebné pre to, aby sme sa vyhli katastrofickej zmene klímy predpovedanej do roku 2030. Prologis sa radí do vybranej skupiny spoločností, ktoré zaujali proaktívny prístup zavedením smerníc SBT a zároveň získali ich oficiálne potvrdenie. Z 492 globálnych firiem, ktoré sa tiež zaviazali k zavedeniu SBT, ich zo strany SBTi dosiahlo schválenie menej ako 25 percent, z toho iba 11 spoločností pôsobí v odvetví nehnuteľností. Prologis je tak úplne prvou logistickou spoločnosťou v rámci REIT (Asociácie realitných investičných fondov) so schválenými smernicami SBT.

Ciele spoločnosti Prologis v rámci SBT stanovujú nasledujúce: „Prologis sa od roku 2016 zaväzuje znížiť celkový rozsah emisií skleníkových plynov typu 1 a 2 o 21 percent do roku 2025 a do roku 2040 o 56 percent. Prologis sa ďalej v rovnakom období zaväzuje obmedziť celkový rozsah emisií typu 3 o 15 percent do roku 2025 a o 40 percent do roku 2040.“

Viac informácií o emisiách skleníkových plynov spoločnosti Prologis v roku 2016 nájdete v Správe o udržateľnosti z roku 2017.

Prologis sa aktívne angažuje v iniciatívach pre riešenie klimatických zmien. Spoločnosti sa podarilo o štyri roky predstihnúť vlastné plány na zníženie rozsahu emisií typu 1 a 2 o 20 percent do roku 2020. Za účelom splniť svoje SBT podnikne Prologis nasledujúce okamžité kroky:

  • Centrály, kancelárie a budovy Prologis budú naďalej preberať nové technologické a konštrukčné prvky pre zvýšenie ich úspornosti.
  • Prologis bude naďalej spolupracovať so svojimi zákazníkmi za účelom prispieť minimalizáciou ich dopadov na životné prostredie na základe využitia osvedčených postupov a technológií, ponúkaní konkrétnych programov, napríklad LightSmart pre zavedenie LED osvetlenia, a pomôcť pri inštalácii riešení pre využitie solárnej energie.
  • Firemný tím pre ESG bude so zamestnancami Prologis po celom svete pokračovať v spolupráci na dlhodobých ekologických riešeniach a stratégiách pre redukciu emisií skleníkových plynov.

Prečítajte si viac o tom, aké dlhodobé hodnoty náš prístup k ESG a udržateľnému dizajnu, výstavbe, prevádzke či firemnej kultúre prináša našim zákazníkom, investorom, zamestnancom aj komunitám.

Starší článok
Pohľadom developera: naša prvá logistická budova v CEE projektovaná pomocou BIM

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.