Solar Panels in Belgium
 

Naše úsilie v oblasti udržateľnosti zaznamenalo v novembri zásadný posun: podarilo sa nám prekonať niekoľko kľúčových míľnikov a významne sa priblížiť k naplneniu - a prekonaniu - cieľov, ktoré sme si pre rok 2018 vytýčili v kategóriách ekologickej, sociálnej a korporátnej (ESG) zodpovednosti. A to sú skvelé správy!

Nastavujeme latku pre výstavbu udržateľných logistických nehnuteľností po celom svete a sme príkladným korporátnym lídrom. Jedným z najdôležitejších nástrojov na meranie našich úspechov sú rôzne odborové uznania a ocenenia.

Spoločnosť Prologis za svoje aktivity na poli udržateľnosti dosiahla v priebehu rokov všeobecného uznania. To, že sa mu teší aj naďalej, je dôkazom nášho záväzku k dosiahnutiu výnimočného postavenia na poli ekologickej, sociálnej a korporátnej zodpovednosti.

Už siedmy rok po sebe menovala Národná asociácia realitných investičných fondov (NAREIT) Prologis „Príkladným priemyselným lídrom“ (Leader in the Light) za nadštandardnú aplikáciu ekologických, sociálnych a korporátnych faktorov (ESG) a za dosiahnutie úspor energií naprieč celým portfóliom. Ide o najvyššie ocenenie odovzdávané medzi spoločnosťami REIT.

Dôvody, prečo nám NAREIT cenu opäť udelila, reflektujú všetkých päť nami stanovených cieľov udržateľnosti a okrem iného k nim patrí:

  • To, že dokážeme generovať 175 megawattov solárnej energie, čo z nás robí jej tretieho najväčšieho producenta v Spojených štátoch amerických (hneď za spoločnosťami Walmart a Target);
  • 304 certifikácií udržateľnosti pre naše budovy po celom svete;
  • dosiahnutie cieľa v oblasti zníženia emisií skleníkových plynov štyri roky pred plánovaným termínom;
  • výnimočná miera nášho korporátneho dobrovoľníctva a darcovstva;
  • či začatia našej „Iniciatívy komunitných pracovníkov“, ktorá našim zákazníkom pomáha plniť potreby spojené s dostupnosťou pracovnej sily.

Ak sa o tomto prestížnom ocenení chcete dozvedieť viac, kliknite tu.

Udržateľná výstavba má zmysel a stanovenie cieľov pre zníženie emisií skleníkových plynov v súlade s vedeckými poznatkami ohľadne zmien klímy je skvelým spôsobom, ako aj v budúcnosti rásť. V novembri sme v kontexte tohto nášho presvedčenia dosiahli významný míľnik a získali schválenie pre naše vedecky podložené ciele (SBT) vedúce k zníženiu emisií skleníkových plynov. Prologis je vďaka tomu aj prvou logistickou spoločnosťou v rámci REIT, ktorej boli SBT schválené.

SBT, zaštítené Iniciatívou vedecky podložených cieľov (SBTi), sú medzinárodne uznávaným nástrojom, ktorý napomáha firemným subjektom vytvárať plány pre zníženie emisií skleníkových plynov. Slúži ako vodítko pre spoločnosti, ktoré sa ako Prologis zaviazali ku konkrétnym kvantifikovateľným výsledkom na základe procesu znižovania emisií skleníkových plynov. Získané schválenie našich SBT preto vnímame ako potvrdenie skvelých výsledkov v oblasti udržateľnosti.

Ciele spoločnosti Prologis v rámci SBT stanovujú nasledujúce: „Prologis sa od roku 2016 zaväzuje znížiť celkový rozsah emisií skleníkových plynov typu 1 a 2 o 21 percent do roku 2025 a do roku 2040 o 56 percent. Prologis sa ďalej v rovnakom období zaväzuje obmedziť celkový rozsah emisií typu 3 o 15 percent do roku 2025 a o 40 percent do roku 2040.“

V neposlednom rade boli udržateľné iniciatívy Prologis vyzdvihnuté na 11. výročných cenách firemného riadenia (Corporate Governance Awards) udeľovaných 8. novembra časopisom Corporate Secretary nomináciou na cenu v kategórii „Najlepší reporting ESG“ (Best ESG Reporting). Táto prestížna nominácia oceňuje vysokú kvalitu a dôslednosť reportov spojených s našimi ESG cieľmi.

Aj keď v danej súťažnej kategórii nakoniec zvíťazila spoločnosť Microsoft, našu nomináciu si vzhľadom k vynikajúcej konkurencii naozaj vážime a zároveň nás teší, ako pozitívne je vnímané naše silné korporátne riadenie. Zároveň sme boli jedinou nominovanou spoločnosťou podnikajúcou v sektore nehnuteľností vo všetkých 15 kategóriách súťaže.

Gratulujeme všetkým našim odborníkom, ktorých práca bola takto ocenená.

Starší článok
Prologis oznamuje schválenie vedecky podložených cieľov k riešeniu klimatických zmien
Novší článok
Prajeme šťastné sviatky všetkým našim zákazníkom a obchodným partnerom!

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.