Science Based Targets

Jako lider rynku w zakresie ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego (ESG), Prologis realizuje cele bazujące na badaniach naukowych (SBT[1]), zakładające podjęcie pilnych działań niezbędnych do ograniczenia zmian klimatu. To uznane na arenie międzynarodowej podejście nadzorowane przez Inicjatywę SBTi[2], którego celem jest wsparcie firm w wyznaczaniu celów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w oparciu o badania naukowe.  

Jak wynika z opublikowanego niedawno sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), aby zapobiec przewidywanym katastrofalnym skutkom zmian klimatu do 2030 r., konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Prologis należy do wybranej grupy przedsiębiorstw, które przyjęły proaktywne podejście, opracowując cel bazujący na badaniach naukowych i uzyskując zgodę na jego realizację. Spośród 492 międzynarodowych firm, które zobowiązały się wyznaczyć cele SBT, niecałe 25 procent uzyskało zgodę Inicjatywy SBTi, pośród których znalazło się tylko 11 firm działających na rynku nieruchomości. Prologis jest pierwszym REIT-em logistycznym, który uzyskał zgodę na realizację celu bazującego na badaniach naukowych. 

Zgodnie z celem SBT „Prologis zobowiązuje się do redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 w ujęciu bezwzględnym o 21 procent do 2025 r. i o 56 procent do 2040 r. od roku bazowego 2016. Prologis zobowiązuje się również do redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3 w ujęciu bezwzględnym o 15 procent do 2025 r. i o 40 procent do 2040 r. od roku bazowego 2016.” 

Informacje na temat gazów cieplarnianych emitowanych przez Prologis w roku bazowym 2016 są dostępne w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju Prologis za 2017 r.  

Prologis aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu – między innymi osiągając swój plan redukcji emisji gazów cieplarnianych z zakresu 1 i 2 o 20 procent do 2020 r. z czteroletnim wyprzedzeniem. Zaakceptowany plan realizacji celów firmy bazujących na badaniach naukowych obejmuje podjęcie następujących działań:  

  • W siedzibach, biurach i nieruchomościach Prologis nadal wdrażane będą nowe technologie, a budynki będą projektowane z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań w celu zwiększenia efektywności. 
  • Prologis będzie kontynuować współpracę z klientami, aby pomóc im w zmniejszeniu ich wpływu na środowisko, korzystając z najlepszych praktyk i technologii, oferując takie programy jak LightSmart, w ramach którego wykorzystywane są retrofity LED, oraz zapewniając wsparcie przy instalowaniu urządzeń wykorzystujących energię słoneczną.  
  • Wewnętrzny zespół ds. ESG nadal będzie współpracował z pracownikami Prologis na całym świecie, opracowując długoterminowe inicjatywy na rzecz odpowiedzialnego gospodarowania środowiskiem naturalnym oraz strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób nasze perspektywiczne podejście do ESG, a także projektowanie, rozwój, działania i kultura organizacyjna w zakresie zrównoważonego rozwoju tworzą długoterminową wartość dla naszych klientów, inwestorów, pracowników i społeczności.

[1] SBT (ang. Science-Based Target) – cel bazujący na badaniach naukowych

[2] SBTi (ang. Science-Based Target Initiative) – inicjatywa na rzecz celów bazujących na badaniach naukowych

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.