BIM_Zeran

Nové technológie pre navrhovanie skladových priestorov na princípoch BIM, teda informačného modelovania budov, sú budúcnosťou trhu s nehnuteľnosťami. 3D modely poskytujú odborníkom z oblastí architektúry, inžinierstva a stavebníctva prehľad o návrhu priestorov, vďaka čomu môžu efektívnejšie plánovať výstavbu a správu budovy spoločne s priľahlou infraštruktúrou.

„Pomocou technológie BIM je možné v každej fáze výstavby budovy vytvárať vizualizácie, ktoré odrážajú všetky jej skutočné parametre a vlastnosti. BIM tiež podporuje riešenia znižujúce spotrebu energií, vďaka čomu budovy zodpovedajú nášmu záväzku znižovať uhlíkovú stopu. Sme presvedčení, že prispejeme k jej veľkému znižovaniu v rámci výstavby aj prevádzkovej fázy,“ povedal Jarosław Bicki, projektový manažér spoločnosti Prologis v Poľsku.

Digitálne plánovanie a projektovanie distribučných centier je základom pre skutočne efektívnu výstavbu a prevádzku skladov. Nejde len o vizualizáciu objektu v 3D prostredí, ale tiež o informácie, ktoré táto vizualizácia obsahuje – napríklad pokrytú plochu, počet a rozmery prvkov ako sú dvere, okná, doky a ich umiestnenie v rámci stavby, ale aj prehľad potrebného stavebného materiálu.

Simulácia reality pomocou BIM umožňuje spoločnosti Prologis presnejšie odhadovať náklady a vytvárať širokú škálu analýz dizajnu budovy, ktoré zahŕňajú prehľad o nákladoch a stavebných materiáloch, ročnej spotrebe energií a statike konštrukcií. Z projektových možností je na výber najlepší, energeticky najúspornejší a najfunkčnejší model. Týmto spôsobom sme schopní udržovať si náskok pred budúcnosťou, pretože tá je... Made in Prologis.

Viac o využití BIM pri projektovaní v Prologis Park Żerań sa dozviete vo videu:

Novší článok
Nový logistický park Prologis v Maďarsku získal ako prvý certifikát bezbariérovosti

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.