Energetická kríza v Európe ukázala, aké dôležité je riadenie nákladov na energie. V Prologis sa aj preto snažíme spolupracovať s našimi zákazníkmi na optimalizácii prevádzkových nákladov počas celého životného cyklu ich budov.

Pri výstavbe skladov myslíme na ich energetickú efektivitu, preto používame najnovšie technológie a ideme nad rámec trhových noriem, aby sme optimalizovali spotrebu energie. Naše nehnuteľnosti spravujú interné tímy špecialistov, ktoré pracujú priamo v parkoch Prologis a poskytujú zákazníkom komplexnú technickú podporu a poradenstvo v oblasti zlepšovania energetickej účinnosti ich budov.

Electricity_prices
 

Kľúčové sú aj nákupné ceny, ktoré zohľadňujeme pri účtovaní poplatkov za energie našim zákazníkom. Nestálosť a veľké výkyvy cien na burze POLPX nás pred niekoľkými rokmi viedli k zavedeniu proaktívnej politiky nákupu elektriny a plynu. To nám pomáha chrániť našich zákazníkov pred dynamicky sa meniacimi cenami na burze. Sme silná nákupná skupina – ročne obstarávame pre naše parky 123 000 MWh elektrickej energie a 140 000 MWh plynu.

To nám dáva výhodnú vyjednávaciu pozíciu, vďaka ktorej môžeme ponúkať atraktívne ceny energií. Vďaka našej flexibilnej politike je v súčasnosti cena elektriny pre našich zákazníkov 86,98 €/MWh a cena plynu 61,33 €/MWh. To je výrazne pod priemernými trhovými nákupnými nákladmi pre podniky: dosiahli sme zníženie o 42 % v prípade elektriny a 35 % v prípade plynu.

„Vieme, aká dôležitá je v dnešnom podnikateľskom svete stabilita, predvídateľnosť a schopnosť plánovať dlhodobé výdavky. Preto sa spoliehame na flexibilný model nákupu, ktorý nám umožňuje analyzovať trh a reagovať na aktuálne udalosti. To nám umožňuje ponúkať našim zákazníkom atraktívne ceny elektriny a plynu. Je veľmi dôležité, aby sme v tomto smere urobili maximum, aby sa zákazníci mohli sústrediť na ďalší rozvoj svojho podnikania,“ povedal Paweł Kowalczyk, senior manažér pre výstavbu a zákaznícku skúsenosť v spoločnosti Prologis Poľsko.

Zameraním sa na udržateľný dizajn budov, riešenia energetickej účinnosti a flexibilný model nákupu energie dokážeme našim zákazníkom poskytnúť skutočné úspory a plnú kontrolu nad nákladmi. Efektivita je... Made in Prologis.

Novší článok
Pri výstavbe novej logistickej budovy v Prologis Park Warsaw Żerań sa využíva technológia BIM

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.