Prologis Provides Business Update

Dňa 6. apríla Prologis usporiadal online konferenciu venovanú novinkám v podnikaní spoločnosti a konferenčný hovor s investormi, počas ktorého vyššie vedenie spoločnosti diskutovalo o pohľade firmy na logistický trh a predstavilo naše iniciatívy na pomoc komunitám a zákazníkom zasiahnutým pandémiou COVID-19.

„V aktuálnych rýchlo sa meniacich podmienkach sme chceli poskytnúť zainteresovaným stranám naše globálne dáta získané v reálnom čase a tiež prediskutovať náš pohľad na stav odvetvia logistických nehnuteľností,“ povedal Hamid Moghadam, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Prologis. „Je zrejmé, že ide o náročné časy. Naše podnikanie, portfólio, rozvaha i tím však tvoria najlepšie východiskové podmienky na to, aby sme túto búrku zvládli.“

Starostlivosť o našich zamestnancov a zákazníkov

Gene Reilly, investičný riaditeľ spoločnosti, opísal aktuálne pracovné nastavenie: „Zamestnanci spoločnosti Prologis pracujú z domova, ale tímy pre správu nehnuteľností a starostlivosť o zákazníkov naďalej poskytujú svoje služby a pokračujú v externých kontrolách nehnuteľností podľa protokolov tak, aby boli oni aj naši zákazníci v bezpečí.“

Ďalej vysvetlil, že v celej spoločnosti boli implementované plány na zachovanie podnikateľskej kontinuity a komunikácie, čo umožňuje jej bezproblémové fungovanie. „V priebehu minulých rokov sme značne investovali do technológií a podporných programov, čo našim tímom umožnilo osvojiť si princípy práce a komunikácie s kolegami na diaľku,“ povedal Gene.

Podpora komunity po celom svete

Gene tiež hovoril o snahe spoločnosti podporovať komunity po celom svete. „Aktívne sa zapájame do zlepšovania podmienok v komunitách, kde pôsobíme,“ povedal. „V tejto nepriaznivej dobe globálne zintenzívňujeme naše snahy o zabezpečenie pomoci vo forme priamych peňažných grantov, zásob aj poskytnutia priestorov prostredníctvom nášho programu Space for Good.“

Prologis doteraz poskytol viac ako 450 000 štvorcových stôp na piatich trhoch, pričom na ďalších piatich trhoch pripravuje osem obdobných dobročinných transakcií. Nadácia Prologis Foundation tiež venovala 5 miliónov dolárov humanitárnym organizáciám zaoberajúcim sa bojom s COVID-19 po celom svete, najmä tým, ktoré zabezpečujú jedlo pre ľudí v núdzi a pomáhajú zdravotníkom, ktorí boli pandémiou drasticky zasiahnutí.

„V neposlednom rade sme sa stali signatármi kampane Stop the Spread, ktorá sa zaväzuje konať odvážne s cieľom zabrániť šíreniu COVID-19 ako finančnou podporou, tak aj inovatívnymi riešeniami, ktoré poskytnú úľavu miestnym komunitám,“ dodal Gene.

Nájomnú aktivitu ťahá e-commerce

Čo sa týka prevádzkových čísel, Gene uviedol, že objem podpísaných nájomných zmlúv vzrástol medziročne o 16 percent, pričom dve tretiny z nich boli uzavreté v druhej polovici mesiaca. „Nájomnú aktivitu ťahali zákazníci zo segmentu e-commerce s takmer 40-percentným podielom," povedal. „Nie je prekvapením, že sme zaznamenali minimálnu, takmer žiadnu aktivitu zo strany spoločností podnikajúcich v sektore občerstvenia, tradičného maloobchodu a event manažmentu."

Naši zákazníci vykazujú odolnosť

V časti telekonferencie, ktorá bola venovaná otázkam a odpovediam, Chris Caton, senior viceprezident pre globálne stratégie a analýzy, predstavil svoju analýzu súčasných trhových podmienok. „Vidíme, že väčšina odvetvia, v ktorých podnikajú naši zákazníci, je buď odolná, alebo rastie,“ poznamenal. „Dôsledkom recesie bude pokles dopytu po našich službách, ale pôjde o dočasný jav trvajúci podľa predpokladu možno šesť mesiacov.“

Chris očakáva skokovú zmenu rastového trendu v dôsledku komplexnosti ekonomickej činnosti. „Predpokladáme, že všetci zákazníci pozmenia svoje dodávateľské reťazce, pričom väčší dôraz bude na odolnosti než na efektivite. Potreba o 5 až 10 percent väčších zásob sa premietne do reálneho dopytu po logistických nehnuteľnostiach,“ uviedol.

Zamestnanci, zákazníci, investori a komunity na prvom mieste

Na záver Gene uviedol, že spoločnosť Prologis vstupuje do tohto obdobia s historicky najzdravšími základnými trhovými ukazovateľmi.

„Do terajšieho obdobia vstupujeme aj s najkvalitnejším portfóliom a najzdravšou rozvahou, akú sme kedy mali,“ povedal. „Spoločnosť Prologis je pripravená na výhodné investície, ale v tomto rozhodovaní budeme trpezliví, pretože v tejto chvíli kladieme na prvé miesto našich existujúcich zamestnancov, zákazníkov, investorov a miestne komunity.“

Spolu s ďalšími predstaviteľmi najvyššieho vedenia sa Gene zhodol, že súčasné poznatky, ktoré Prologis dokáže získavať na základe svojich dát, by sa − vzhľadom na rozsah nášho pôsobenia po celom svete − teraz mohli stať tým najcennejším, čím spoločnosť disponuje.

Starší článok
Paweł Sapek menovaný za regionálneho riaditeľa Prologis pre strednú Európu
Novší článok
Logistické nehnuteľnosti a COVID-19: Odolnosť zákazníkov v časoch ekonomickej volatility

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.