Prologis Provides Business Update

Szóstego kwietnia odbyła się transmisja internetowa Prologis z inwestorami, podczas której przedstawiciele kierownictwa wyższego szczebla firmy omówili sytuację rynku logistycznego z perspektywy spółki oraz zaprezentowali działania podejmowane przez firmę na rzecz wspierania społeczności i klientów dotkniętych pandemią COVID-19.

„W tak szybko zmieniającym się środowisku, chcemy zapewnić naszym interesariuszom wgląd w aktualne globalne dane spółki, a także omówić, z własnej perspektywy, stan branży nieruchomości logistycznych” – powiedział Hamid Moghadam, prezes i CEO Prologis. „Niewątpliwie jest to trudny czas. Jednak nasza firma, portfolio, bilans jak i cały zespół sprostają tym wyzwaniom”.

Dbamy o pracowników i klientów 

Gene Reilly, chief investment officer, opisał obecne warunki, w których „pracownicy Prologis wykonują swoje zadania zdalnie, a w celu nieprzerwanego świadczenia usług zespoły zarządców nieruchomości nadal przeprowadzają zewnętrzne kontrole, zgodnie z odpowiednimi protokołami służącymi zapewnieniu bezpieczeństwa ich samych oraz klientów Prologis”.

Następnie wyjaśnił, że w całej organizacji wdrożono plany dotyczące ciągłości działania i bieżącej komunikacji, co pozwala na sprawne funkcjonowanie wszystkich działów firmy. „Od wielu lat znacząco inwestujemy w technologie i wsparcie IT, dzięki czemu nasze zespoły przywykły do zdalnego prowadzenia projektów i wirtualnej komunikacji ze współpracownikami” – powiedział Gene Reilly.

Wsparcie dla społeczności na całym świecie 

Gene zaprezentował również działania, które podejmuje firma w celu wsparcia społeczności na całym świecie: „Aktywnie pracujemy na rzecz poprawy sytuacji wspólnot, wśród których działamy” - podkreślił. „W tym trudnym czasie podwajamy wysiłki, aby nieść pomoc na całym świecie w postaci bezpośrednich dotacji finansowych oraz dostaw niezbędnych materiałów i nieodpłatnego przekazywania powierzchni w ramach naszego programu Space for Good”.

Do tej pory Prologis udostępnił ponad 135 000 metrów kwadratowych powierzchni na pięciu rynkach, planowanych jest też już osiem kolejnych na pozostałych rynkach. Fundacja Prologis przeznaczyła również 5 milionów dolarów na wsparcie organizacji walczących z pandemią COVID-19 na całym świecie, skupiających się w szczególności na dostarczeniu żywności najbardziej potrzebującym oraz na niesieniu pomocy środowiskom medycznym, które w drastyczny sposób  zostały dotknięte sytuacją.

Jesteśmy także sygnatariuszem kampanii Stop the Spread, w ramach której zobowiązujemy się do zdecydowanego przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa dzięki zaangażowaniu środków finansowych i kreatywnych rozwiązań w ramach wsparcia na rzecz lokalnych społeczności” – powiedział Gene.

E-commerce napędza wynajem nieruchomości logistycznych 

W nawiązaniu do działalności operacyjnej Gene poinformował, że w marcu liczba podpisanych umów najmu wzrosła o 16% w ujęciu rocznym, przy czym dwie trzecie tych umów zawarto w drugiej połowie miesiąca. „Handel elektroniczny, z jego niemal 40-procentowym udziałem, napędzał wynajem nieruchomości” – powiedział. „Jednocześnie nie jesteśmy zdziwieni, że aktywność klientów obsługujących segment hotelarski i stacjonarne sklepy detaliczne oraz branżę eventową była w ostatnim okresie znikoma lub nie występowała w ogóle”.

Nasi klienci są odporni

Podczas sesji pytań i odpowiedzi, Chris Caton, SVP, szef działu Global Strategy and Analytics, przedstawił analizę obecnych warunków rynkowych. „Jak można zauważyć, w czasie epidemii koronawirusa większość sektorów, w których działają nasi klienci, wykazuje odporność na obecną sytuację lub rozwija się” – powiedział. „Co prawda skutki recesji doprowadzą do spadku popytu w naszej branży, jednak będzie to sytuacja przejściowa i potrwa prawdopodobnie około sześciu miesięcy”.

Z uwagi na złożony charakter działalności, Chris spodziewa się bardziej znaczących zmian w dynamice wzrostu. „Przewidujemy, że wszyscy klienci dostosują swoje łańcuchy dostaw z naciskiem na odporność kosztem efektywności – zapasy na poziomie o 5–10% wyższym przełożą się na realny popyt na nieruchomości logistyczne” – powiedział.

‘Priorytetem są nasi pracownicy, klienci, inwestorzy i nasze społeczności”

Podsumowując, Gene podkreślił, że Prologis wkracza w ten wymagający okres z najlepszymi podstawowymi wskaźnikami rynkowymi w historii.

„Rozpoczynamy ten etap z portfolio najwyższej jakości i najlepszym bilansem w naszej dotychczasowej działalności” – stwierdził. „Prologis jest przygotowany, aby w obecnych warunkach prowadzić inwestycje wysokiego ryzyka (oportunistyczne), ale będziemy cierpliwi, ponieważ w tym momencie najważniejsze jest bezpieczeństwo naszych pracowników, klientów, inwestorów oraz naszych społeczności”.

W opinii Gene i pozostałych przedstawicieli firmy, aktualne wnioski, które Prologis może formułować na podstawie swoich danych - biorąc pod uwagę skalę działalności na całym świecie – mogą w tej chwili okazać się najcenniejszym aspektem franczyzy.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.