Prologis Provides Business Update

Dne 6. dubna uspořádal Prologis on-line konferenci věnovanou novinkám v podnikání společnosti a konferenční hovor s investory, během něhož tým vyššího vedení diskutoval o pohledu společnosti na logistický trh a představil naše iniciativy na pomoc komunitám a zákazníkům zasaženým pandemií COVID-19.

„V aktuálních rychle se měnících podmínkách jsme chtěli poskytnout zainteresovaným stranám naše globální data získávaná v reálném čase a také prodiskutovat náš pohled na stav odvětví logistických nemovitostí,“ řekl Hamid Moghadam, předseda představenstva a generální ředitel Prologis. „Je zřejmé, že jde o náročné časy. Naše podnikání, portfolio, rozvaha i tým však mají nejlepší výchozí podmínky pro to tuto bouři zvládnout.“

Péče o naše zaměstnance a zákazníky

Gene Reilly, investiční ředitel, popsal aktuální pracovní nastavení: „Zaměstnanci společnosti Prologis pracují z domova, ale týmy pro správu nemovitostí a péči o zákazníky pokračují v externích kontrolách nemovitostí dle protokolů tak, aby byli oni i naši zákazníci v bezpečí, a nadále poskytují své služby.“

Dále vysvětlil, že v celé organizaci jsou implementovány plány pro zachování obchodní kontinuity a komunikaci, což umožňuje bezproblémové fungování. „V průběhu minulých let jsme značně investovali do technologií a podpůrných programů, což našim týmům umožnilo osvojit si principy práce a komunikaci s kolegy na dálku," řekl Gene

Podpora komunity po celém světě

Gene také mluvil o snaze společnosti podporovat své komunity po celém světě. „Aktivně se zapojujeme do zlepšování podmínek v komunitách, kde působíme," řekl. „V této nepříznivé době zintenzivňujeme naše globální snahy o zajištění pomoci ve formě přímých peněžních grantů, zásob i poskytnutí prostor prostřednictvím našeho programu Space for Good."

Prologis dosud poskytl více než 450 000 čtverečních stop na pěti trzích, přičemž na dalších pěti trzích připravuje osm obdobných dobročinných transakcí. Nadace Prologis Foundation také věnovala 5 milionů dolarů humanitárním organizacím zabývajících se bojem s COVID-19 po celém světě, zejména těm, jež zajišťují jídlo potřebným a pomáhají zdravotníkům, kteří byli pandemií drasticky zasaženi.

„V neposlední řadě jsme se stali signatáři kampaně Stop the Spread, která se zavazuje odvážně jednat s cílem zabránit šíření COVID-19 jak finanční podporou, tak inovativními řešeními, jež poskytnou úlevu místním komunitám," dodal Gene

Nájemní aktivita tažená e-commerce

Co se týče provozních čísel, Gene uvedl, že v březnu bylo meziročně podepsáno o 16 procent nájemních smluv více, přičemž dvě třetiny z nich byly uzavřeny ve druhé polovině měsíce. „Nájemní aktivitu vedli zákazníci ze segmentu e-commerce  s téměř 40procentním podílem," řekl. „Není překvapením, že jsme zaznamenali minimální, téměř žádnou aktivitu ze strany společností podnikajících v sektoru pohostinství, tradičního maloobchodu a event managementu.“

Naši zákazníci vykazují odolnost

Během části telekonference, která byla věnována otázkám a odpovědím, Chris Caton, senior viceprezident, globální strategie a analýza, přednesl svou analýzu současných tržních podmínek. „Vidíme, že většina odvětví, v nichž podnikají naši zákazníci, je odolná, anebo roste," řekl. „Důsledky recese povedou k nižší poptávce po našich službách, ale půjde o dočasný jev trvající dle předpokladu možná šest měsíců."

Chris očekává skokovou změnu růstového trendu v důsledku komplexnosti ekonomické činnosti. „Předpokládáme, že všichni zákazníci upraví své dodavatelské řetězce s ohledem na vyšší odolnost vůči efektivitě – potřeba o pět až 10 procent větších zásob se promítne do reálné poptávky po logistických nemovitostech," řekl.

Zaměstnanci, zákazníci, investoři a komunity na prvním místě

Na závěr Gene uvedl, že společnost Prologis vstupuje do tohoto období s historicky nejzdravějšími základními tržními ukazateli.

„Do nynějšího období vstupujeme také s nejkvalitnějším portfoliem a nejzdravější rozvahou, jakou jsme kdy měli," řekl. „Společnost Prologis je připravena provádět výhodné investice, ale v tomto rozhodování budeme trpěliví, protože v této chvíli i nadále na první místo klademe naše stávající zaměstnance, zákazníky, investory a komunity."

Spolu s dalšími představiteli nejvyššího vedení se Gene domnívá, že současné poznatky, které Prologis dokáže získávat na základě svých dat, by se – vzhledem k rozsahu našeho působení po celém světě – teď mohly stát tím nejcennějším, čím  společnost disponuje.

Starší článek
Paweł Sapek jmenován regionálním ředitelem Prologis pro střední Evropu
Sdílet článek
Logistické nemovitosti a COVID-19: Odolnost zákazníků v časech ekonomické volatility

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.