Čo sa stane, keď tradičné normatívne správanie, požiadavky a firemné politiky nahradíte budovaním dôvery?

V podcaste Industry Movers odhaľujú Virginia Colurcio (viceprezidentka pro People & Culture v Európe), Simone Pereira (z oddelenia náboru) a Olympia Barysz (riaditeľka, HR Business Partner) pozadie filozofie People & Culture spoločnosti Prologis v Európe.

Spoluvytváranie

„Keď vytvárate výnimku z pravidla, vytvárate nové pravidlo. Kam až to môže viesť?“ – Virginia Colurcio

Súčasťou našej filozofie je odkloniť sa od tradičného normatívneho správania, požiadaviek a firemných politík smerom k zodpovednosti každého jednotlivca, ktorá stojí na princípoch spoluvytvárania naprieč firmou. Naším cieľom je ľudí inšpirovať tým, že sme im príkladom. Tak im pomáhame dosahovať svoj plný potenciál.

„Firma toho môže urobiť veľa – napríklad sa na nás môže obrátiť s prosbou, aby sme do tímov poslali e-mail zakazujúci prijímať obchodné schôdzky začínajúce po šiestej hodine. My ľuďom dávame flexibilitu a slobodu v rozhodovaní, kedy a kde budú pracovať. S touto slobodou prichádza aj zodpovednosť. A napríklad odmietnutie neskorých meetingov môže byť prejavom starostlivosti o seba, ktorú od zamestnancov očakávame. Toto je spôsob vedenia, na ktorého rozvíjaní každý deň pracujeme.“ – Virginia Colurcio

Vedenie

Chápeme, že progres v spôsoboch vedenia je nevyhnutný, aby sme mohli čeliť výzvam budúcnosti. Preto je súčasťou programu People & Culture tiež filozofia vedenia, ktorá sa zaoberá koučovaním – teda spôsobom, ako pomôcť ľuďom klásť si otázky namiesto očakávania odpovedí. Poskytovanie a prijímanie otvorenej spätnej väzby je tiež súčasťou našej filozofie a je kľúčom k neustálemu učeniu sa a zlepšovaniu.

„Nedávno za mnou prišla jedna z našich koordinátoriek a spýtala sa ma, či by so mnou mohla niečo prebrať. Povedala som jej, že určite – to je kultúra, ktorú tu potrebujeme. Oznámila mi : ‚Na schôdzke ste pôsobili veľmi chaoticky.‘ Na to som jej odpovedala: ‚Aha, tak mi o tom povedzte viac.‘ Keď takéto veci počujete od svojich kolegov, je to dobre, pretože sa môžete len zlepšovať. Vždy hovorím, že je to dar.“ – Virginia Colurcio

Duševný wellbeing

Základom našej filozofie je ctiť si dôveryhodné a bezpečné prostredie pre slobodný a úprimný rozhovor. Budovaním takéhoto prostredia podporujeme zamestnancov v tom, aby vyjadrovali svoje názory, diskutovali a efektívne sa podieľali na zavádzaní princípov inklúzie.

„Sme súčasťou skutočne veľkej spoločnosti a jej tímu, takže samozrejme ponúkame vlastné školenia a programy. Avšak to, čo skutočne pomáha zmeniť kultúru, je otvoriť sa, spoznávať ostatných, pochopiť to, ako sa cítia a ako sa pozerajú na určité veci. Obzvlášť v uplynulom roku sme sa sústredili na otváranie diskusií, ktoré vedú k vzájomnému pochopeniu. A ukázalo sa, že je úplne kľúčové.“ –  Olympia Barysz

Je skutočne potrebné odkloniť sa od „učebnicovej“ firemnej kultúry a viac sa snažiť o spoluvytváranie zmysluplných vzťahov v práci. Filozofia Prologis People & Culture je sprievodcom cestou, ako dať zamestnancom dôveru, ktorú si zaslúžia a umožniť im experimentovať, vytvárať a zažiť kultúru, ktorej súčasťou chcú sami byť.

Novší článok
Tím DSV si odniesol víťazný pohár z tretieho ročníka futbalového turnaja Prologis v Bratislave

PUSTIME SA DO TOHO

Každá nová spolupráca sa začína diskusiou. Náš tím je tu, aby vám pomohol.