A gdyby tak w pracy odejść od narzucania wymagań, a zamiast tego skupić się na budowaniu zaufania w firmie? W podcaście Industry Movers, Virginia Colurcio (VP People & Culture Europe), Simone Pereira (Talent Acquisition) i Olympia Barysz (Director, HR Business Partner) wyjaśniają, co w praktyce oznacza podejście People & Culture w Prologis.

Współtworzenie

Kiedy tworzysz wyjątek od reguły, tworzysz nową regułę” – Virginia Colurcio.

Fundamentem naszej filozofii jest dążenie do odejścia od tradycyjnego podejścia nakazowego, narzucania wymagań i polityki firmy na rzecz indywidualnej odpowiedzialności i współtworzenia - na wszystkich szczeblach organizacji. Wyznaczane cele mają inspirować ludzi do aktywnego przywództwa przez dawanie im odpowiedniego przykładu, a przy tym mają pomoc im w osiągnięciu pełni swojego potencjału.

Ktoś pyta: »Czy możesz rozesłać do wszystkich maila, że nie można umawiać spotkań po szóstej?«. Firma przecież może tak wiele. Odmawianie udziału w spotkaniach po godzinach i zdecydowana postawa w tym względzie to wyraz dbania o samego siebie, a tego właśnie oczekujemy. Właśnie do takiego poziomu przywództwa dążymy w codziennej pracy. Dajemy ludziom elastyczność i swobodę decydowania o tym, kiedy i gdzie pracują. Taka swoboda wiąże się z odpowiedzialnością.” – Virginia Colurcio.

Przywództwo

Aby skutecznie odpowiedzieć na wyzwania przyszłości, konieczna jest odpowiednia zmiana przywództwa. W naszym podejściu People & Culture coaching jest sposobem na pomaganie ludziom w zadawaniu właściwych pytań, a nie na dostarczanie im standardowych odpowiedzi. Kluczowym elementem jest udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych – bez tego nie da się dobrze słuchać, uczyć i rozwijać.

Ostatnio po spotkaniu koordynatorka podeszła do mnie i zapytała, czy może mi coś osobistego powiedzieć. Odpowiedziałam, że jasne – ponieważ właśnie taką kulturę otwartości tworzymy. Wyznała mi, że na spotkaniu sprawiałam wrażenie bardzo chaotycznej. A ja na to »Opowiedz mi o tym więcej!« Ciesz się, kiedy twoi współpracownicy mówią ci wprost takie rzeczy, ponieważ dzięki temu możesz poprawić ważne elementy. Zawsze podkreślam, że takie uwagi są cenne” – Virginia Colurcio.

Dobre samopoczucie

Kluczowym elementem naszej filozofii jest dbanie o zbudowane na fundamencie zaufania, bezpieczne otoczenie, w którym można ze sobą szczerze rozmawiać. Dając ludziom możliwość swobodnego wypowiadania się i wyrażania siebie, pokazujemy jak wygląda prawdziwa otwartość i włączająca kultura w firmie.

Jesteśmy częścią ogromnej organizacji, więc oferujemy szkolenia i programy dostosowane do konkretnych potrzeb członków naszych zespołów. Jednak aby naprawdę zmienić kulturę firmy, trzeba iść o krok dalej – dokładnie poznać innych, dowiedzieć się, co czują i jak patrzą na pewne sprawy. Dlatego w ostatnim roku skupiliśmy się jeszcze bardziej na otwarciu się na tego typu rozmowy. To miało dla nas decydujące znaczenie” – Olympia Barysz.

Obserwujemy realną potrzebę odejścia od podręcznikowych zasad dotyczących kultury organizacyjnej i widzimy konkretne korzyści z większego otwarcia na tworzenie znaczących relacji w pracy. Prologis People & Culture obdarza pracowników zaufaniem, ponieważ na nie zasługują, umożliwia eksperymentowanie i uczenie się oraz daje przestrzeń na tworzenie kultury, której pracownicy chcą być częścią.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.