Co se stane, když se místo tradičního normativního chování, požadavků a firemních politik zaměříme na budování důvěry?

V podcastu Industry Movers odhalují Virginia Colurcio (viceprezidentka pro People & Culture v Evropě), Simone Pereira (z oddělení náboru) a Olympia Barysz (ředitelka, HR Business Partner) pozadí filozofie People & Culture společnosti Prologis v Evropě.

Spoluvytváření

„Když vytvoříte výjimku z pravidla, vytvoříte nové pravidlo. Kam až to může vést?“ – Virginia Colurcio

Součástí naší filozofie je odklonit se od tradičního normativního chování, požadavků a firemních politik směrem k odpovědnosti každého jednotlivce stojící na principech spoluvytváření napříč celou firmou. Naším cílem je lidi inspirovat tím, že jim jdeme příkladem, čímž jim pomáháme dosahovat jejich plného potenciálu.

„Firma toho může udělat mnoho – například to, že se na nás obrátí s prosbou, abychom do týmů poslali e-mail vybízející je nepřijímat pozvání na obchodní schůzky začínající po šesté hodině. My lidem dáváme flexibilitu a svobodu v rozhodování, kdy a kde budou pracovat. S touto svobodou přichází i odpovědnost. A třeba právě odmítnutí pozdních meetingů je projevem péče o sebe, kterou od vás očekáváme. Toto je způsob vedení, na jehož rozvíjení pracujeme každý den.“ – Virginia Colurcio.

Vedení

Díky změnám chápeme, že vývoj způsobů vedení je nezbytný, aby bylo možné čelit výzvám budoucnosti. Proto je součástí programu People & Culture také filozofie vedení, která se zabývá koučováním jako způsobem, jak pomoci lidem klást si otázky namísto poskytování odpovědí. Poskytování a přijímání otevřené zpětné vazby je součástí naší filozofie a je klíčem k neustálému naslouchání, učení se a zlepšování.

„Nedávno za mnou přišla jedna z našich koordinátorek a zeptala se mě, zda by se mnou mohla něco probrat. Řekla jsem, že jistě – to je kultura, kterou tady budujeme. Řekla mi: ‚Na schůzce jste působila velmi chaoticky.‘ Na to jsem odpověděla: ‚Aha, tak mi k tomu řekněte víc.‘ Když takové věci slyšíte od svých kolegů, je to dobře, protože se můžete jen zlepšovat. Vždycky říkám, že je to dar.“ Virginia Colurcio.

Duševní wellbeing

Základem naší filozofie je ctít důvěryhodné a bezpečné prostředí pro svobodný a upřímný rozhovor. Budováním takového prostředí podporujeme zaměstnance v tom, aby vyjadřovali své názory, diskutovali a aktivně se podíleli na zavádění principů inkluze.

„Jsme součástí skutečně velké společnosti a jejího týmu, samozřejmě tak nabízíme vlastní školení i programy. Nicméně to, co skutečně pomáhá změnit kulturu, je otevřít se, poznávat ostatní, pochopit to, jak se cítí a jak se dívají na určité věci. Zejména v posledním roce jsme se soustředili na otevírání diskusí vedoucích k tomuto poznání. A ukázalo se, že to je zcela zásadní.“ – Olympia Barysz

Je skutečně potřeba odklonit se od „učebnicové“ firemní kultury a více se snažit o spoluvytváření smysluplných vztahů v práci. Filozofie Prologis People & Culture je průvodcem cestou, jak dát zaměstnancům důvěru, kterou si zaslouží a umožnit jim experimentovat, vytvářet a zažít kulturu, jejíž součástí sami chtějí být.

Sdílet článek
Tým DSV si odnesl vítězný pohár z třetího ročníku fotbalového turnaje Prologis v Bratislavě

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.