Etyka w biznesie

Zobowiązujemy naszych pracowników i członków zarządu do przestrzegania najwyższych standardów moralnych. Współpracujemy z klientami i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości.

Aby wzmacniać te wartości, wdrożyliśmy Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie, który został przetłumaczony na 15 języków.

Aby pozostać w zgodzie z przepisami antykorupcyjnymi i przeciwłapówkowymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą, ściśle przestrzegamy amerykańskiego prawa antykorupcyjnego (U.S. FCPA – Foreign Corrupt Practices Act). Zabrania ono oferowania korzyści majątkowych zagranicznym funkcjonariuszom publicznym oraz tuszowania tego typu ofert. Aby w pełni wdrożyć FCPA, nie tylko organizujemy dla pracowników na całym świecie szkolenia na żywo offline i online z zakresu naszych praktyk antykorupcyjnych i antyłapówkowych, ale także zachęcamy każdą osobę do zgłaszania na Infolinię ds. Etyki jakichkolwiek potencjalnych naruszeń czy zastrzeżeń.

Prologis Capelin Distribution Center

link
Ochrona środowiska

Implementujemy ekologiczne rozwiązania, które służą środowisku, naszym klientom i lokalnym społecznościom Europy Środkowej.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

link
Odpowiedzialność społeczna

Dbamy o ludzi na terenie naszych parków i w pobliżu nich, przez co wzmacniamy relacje długofalowe – fundamenty sukcesu.

2020 Sustainability Report Executive Summary

link
Raporty i materiały źródłowe

Nasz coroczny raport zrównoważonego rozwoju mierzy nasze postępy, aktualizuje dane i statystyki oraz zestawia nasze działania z modelami zrównoważonego rozwoju. Publikujemy także wytyczne, które pomagają nam wdrożyć zasady ESG.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.