Etyka w biznesie

Zobowiązujemy naszych pracowników i członków zarządu do przestrzegania najwyższych standardów moralnych. Współpracujemy z klientami i partnerami biznesowymi, którzy podzielają nasze wartości.

Aby wzmacniać te wartości, wdrożyliśmy Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie, który został przetłumaczony na 15 języków.

Aby pozostać w zgodzie z przepisami antykorupcyjnymi i przeciwłapówkowymi obowiązującymi w krajach, w których prowadzimy działalność gospodarczą, ściśle przestrzegamy amerykańskiego prawa antykorupcyjnego (U.S. FCPA – Foreign Corrupt Practices Act). Zabrania ono oferowania korzyści majątkowych zagranicznym funkcjonariuszom publicznym oraz tuszowania tego typu ofert. Aby w pełni wdrożyć FCPA, nie tylko organizujemy dla pracowników na całym świecie szkolenia na żywo offline i online z zakresu naszych praktyk antykorupcyjnych i antyłapówkowych, ale także zachęcamy każdą osobę do zgłaszania na Infolinię ds. Etyki jakichkolwiek potencjalnych naruszeń czy zastrzeżeń.

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrona środowiska

Implementujemy ekologiczne rozwiązania, które służą środowisku, naszym klientom i lokalnym społecznościom Europy Środkowej.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Odpowiedzialność społeczna

Dbamy o ludzi na terenie naszych parków i w pobliżu nich, przez co wzmacniamy relacje długofalowe – fundamenty sukcesu.

2020 Sustainability Report Executive Summary

Raporty i materiały źródłowe

Nasz coroczny raport zrównoważonego rozwoju mierzy nasze postępy, aktualizuje dane i statystyki oraz zestawia nasze działania z modelami zrównoważonego rozwoju. Publikujemy także wytyczne, które pomagają nam wdrożyć zasady ESG.

ZACZYNAMY!

Każda relacja zaczyna się od rozmowy. Nasz zespół jest do Twojej dyspozycji.