PŘÍSTUP SPOLEČNOSTI PROLOGIS K OBLASTEM ESG

Společnost Prologis vytváří udržitelnou budoucnost již dnes. Naše úsilí v oblasti ESG přináší hodnotu tím, že podporuje inovace, prohlubuje důležité vztahy, snižuje kapitálové náklady, rozšiřuje nabídku pro zákazníky a posiluje naši pozici zaměstnavatele.

Svou pozici posilujeme tím, že se zaměřujeme na čtyři zásady:

KOMPLEXNÍ AUDIT

Každé dva roky provádíme audit, abychom získali informace o dopadu společnosti Prologis na životní prostředí, ekonomiku a společnost. Toto hodnocení zahrnuje různé zúčastněné strany, včetně zaměstnanců, zákazníků, neziskových organizací a dodavatelů, aby se zachytila řada interních a externích názorů.

V našem posledním hodnocení se jako nejdůležitější ukázala následující témata:

  • Emise.
  • Energie.
  • Nepřímé ekonomické dopady.
  • Místní komunity.

Ocenění

Těší nás, že naše úspěchy získávají mezinárodní uznání. 

Prologis Capelin Distribution Center

Ochrana životního prostředí

Zavádíme udržitelná řešení, která pomáhají chránit životní prostředí a přinášejí prospěch našim zákazníkům a komunitám ve střední Evropě.

Team members volunteer their time during IMPACT Day 2020

Společenská odpovědnost

Budujeme silné a trvalé vztahy. Záleží nám na prosperitě našich zainteresovaných stran.

Team members look at a laptop screen inside a warehouse

Správa, compliance a etika

Dodržujeme nejvyšší etické standardy.

ZAČNĚME

Každá nová spolupráce začíná diskuzí. Náš tým je tu proto, aby vám pomohl.